Ludzā noslēdzies projekts “Rīteiropas vērtības”

Autors: Inese Brīvere - 11 augusts, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Sadarbojoties Daugavpils valstspilsētas, Augšdaugavas, Krāslavas, Preiļu un Ludzas novadu pašvaldībām, aizrit projekta “Rīteiropas vērtības” darbi. Tā mērķis ir saglabāt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē, veicinot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi reģionā. Viens no projekta uzdevumiem ir nodrošināt Ludzas pilsdrupu saglabāšanu, izveidojot pils kompleksu par vērtīgu, atraktīvu un interesantu tūrisma galamērķi.

Vēl 2018.g. Ludzas pilskalnā tika uzsākts projekts, kura pirmais uzdevums bija šīs vietas arheoloģiskā izpēte. Tās rezultātā tika atsegts viduslaiku bruģis un arī pils ieeja, kur tika meklēti vārti un kādreizējā koka tilta pāļu pamatne. Savukārt šovasar pilskalnā aizritēja ģeotehniskā izpēte, lai tālāk varētu izstrādāt pils labiekārtošanas plānu, kas sadalīts četros posmos.

Ilona Igovena Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

2019.g.notika pils konservācijas darbi. Šī sadaļa bija pati dārgākā un pati apjomīgākā šajā projektā. To pēc būtības kā apmeklētājs neviens nevar redzēt, jo tas slēpjas tieši pils mūru konservācijā, kas nozīmē šo mūru saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

2021.g.nogalē tika noslēgts līgums par labiekārtošanas darbu 1.kārtas īstenošanu.

Ilona Igovena Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Tās ietvaros ir izbūvēts gājēju tilts, ir izbūvēta skatu platforma ap atsegto pils laukuma bruģi. Šis pagalma bruģis ir vēsturiskā bruģa izmēra ietvaros, kuram apkārt bija pils mūri. Un tagad viņš ir saglabāts apmeklētājiem atsegts.

Projekta ietvaros veikta arī apgaismojuma daļēja izbūve, uzstādīti informatīvie stendi, apmeklētāju skaitītāji un urnas atkritumiem. Šobrīd darbi ir pabeigti un notiek būvgružu savākšana. Pēc šīs pirmās kārtas noslēguma tiks meklēts finansējums nākamajām.

Ilona Igovena Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Nākamajās kārtās ir paredzēts tātad kāpņu remonts, veco no pils centra kāpnes, tās tiks remontētas; no ezera puses, tur ir plānota arī skatu platformiņa.

Šādi projekti kopumā ir vērsti arī uz iedzīvotāju labklājību. Pilsētas apmeklētāji ir norādījuši, ka Ludzā viņus visvairāk interesē tieši pilsdrupas, tāpēc to saglabāšana ir būtisks nosacījums tūrisma industrijas attīstībai. To veicina arī vietējā infrastruktūra, piemēram, ceļu segums.

Ilona Mekša Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

Tas ir investīciju projekts, un finansējums bija piešķirts 2022.g.Covid-19 krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Projektā bija paredzēts Lejas, Soikāna un Zvirgzdenes ielas, ielu posmu pārbūve. Lejas, Zvirgzdenes un Soikāna ielas tika pārbūvētas 3,14 km kopgarumā un pārbūves rezultātā ir uzklāta divvirsmu apstrāde.

Vasaras periodā satiksmes intensitāte minētajās ielās ir gana liela, bet šosezon īstenotie darbi ļaus atpūtniekiem ērtāk sasniegt rajonu. Ar šo mērķi tika labiekārtotas arī autobusu pieturas. Remontdarbi vasarnīcu rajonā ir pabeigti šī gada jūlijā, un objekti tiek gatavoti nodošanai ekspluatācijā.

Dalies:

Pastnieki dodas izsaukumos arī uz mājām

Nometne “Sūpluok” pulcē 31 dalībnieku

Līdzīgi raksti