Sarkaņos pirmo reizi svin Vissvētākās Jaunavas Marijas svētkus

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 2 jūlijs, 2024 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Sarkaņi Rēzeknes novadā uzskatāmi par vienu no vecākajām Dievmātes svētvietām Latgalē. Šodien katoļticīgie šeit pulcējās, lai pirmo reizi kopā svinētu Vissvētākās Jaunavas Marijas svētkus. Tieši 1. jūlijā turpmāk katru gadu tas būs lielākais un nozīmīgākais šīs baznīcas draudzes notikums.

Vissvētākajai Jaunavai Marijai no Sarkaņiem veltītie svētki ieskandināti. Euharistiskās svinības apmeklē kupls skaits ticīgo no visas Latgales. Daļa uz Sarkaņu baznīcu Rēzeknes novada Lendžu pagastā devusies kājām, arī jauniete Klaudija regulāri iet svētceļojumos.

Klaudija Dembovska svētceļniece no Rēzeknes

Vienmēr tās visbrīnišķīgākās idejas nāk spontāni. Tā “opā!”. Es aiziešu kājām līdz Sarkaņiem un tā arī aizgāju. Parasti vienmēr cilvēki domā, ka lūgšanai obligāti jābūt baznīcā, tas ne vienmēr taču tā ir, mēs varam arī iet un skatīties brīnišķīgo Latvijas dabu, un arī tur atrast Dievu, kāpēc ne?

Sarkaņus jau izsenis bieži apmeklē svētceļnieki no visas pasaules. Pagājušā gada vasarā Vatikānā tā apstiprināta kā oficiāla svētceļojumu vieta, pieņemts arī Rēzeknes-Aglonas diecēzes liturģiskais kalendārs. Tajā pirmo reizi iekļauti tieši Sarkaņu Dievmātes godam veltīti svētki.

Andris Jonāns Sarkaņu, Bērzgales un Stiglovas katoļu draudžu prāvests

Romā apstiprina Sarkaņu baznīcu kā Rēzeknes-Aglonas diacēzes Sarkaņu draudzes nozīmes svētvietu. Un 1. jūliju apstiprina kā svinamu dienu. Tagad katru gadu 1. jūlijā svinēsim draudzes svētvietas “Vissvētākā Jaunava Marija no Sarkaņiem” svētkus.

Daina Manuško Sarkaņu baznīcas dziedātāja, ziedu rotu veidotāja

Šī svētvieta ir senāka par Aglonu. Tā ir ļoti maza, klusa, bet svētkos sabrauc ļoti daudz cilvēku no visas Latvijas. Lūdzas māmiņas, kuras gaida bērnus un arī par nedzimušajiem bērniem, par nogalinātajiem bērniem. Man pašai, kad mēs laulājāmies, man nebija bērnu un tā sagadījās, ka mēs atbraucām uz Sarkaņiem un notika brīnums! Man tagad ir meita un es uzskatu, ka tā ir Dievmātes palīdzība.

Dainas un citu ticīgo pieredze, votas jeb cilvēku dāvinātas pateicības zīmes liecina, ka Jaunavas Marijas Brīnumdarītājas svētbildei Sarkaņos piemīt dziedinošs spēks. Tam piekrīt arī vietējā iedzīvotāja Vladislava, kurai ir 97 gadi.

Vladislava Policāne Sarkaņu katoļu draudzes piederīgā

Es jau no pašas mazotnes maza uz baznīcu un arī tagad vecumā arī tāpat gribētu darīt. Šī ir ļoti svēta vieta. Būtu labi, ja cilvēki būtu ticīgi un atnāktu uz šo baznīcu un iepazītu to vairāk.

Katoļticīgie uzsver, ka šobrīd svarīgākās vērtības ir miers un labestība citam pret citu, aicina lūgšanās par to domāt vairāk.

Klaudija Dembovska svētceļniece no Rēzeknes

Es laikam aicinātu viņus dzīvot, vienkārši pēdējā laikā esmu diezgan domājusi vispār par mūsu sabiedrību, varbūt tādas nopietnas domas, diezgan smagas, bet, ka bieži mēs vienkārši tajā steigā daudz ko aizmirstam un mēs iegrimstam rutīnā un vienkārši būtībā beidzam dzīvot.

Daina Manuško Sarkaņu baznīcas dziedātāja, ziedu rotu veidotāja

Par mieru ne tikai sakarībā ar karu Ukrainā, ar Austrumu kariem, bet arī par to, lai būtu miers ģimenēs, lai būtu miers sirdī, tāpēc ka ļoti strauji rit laiks. Ir tāda sajūta, ka laiks ir tāds ļoti ātrs un mēs nespējam apsēsties un padomāt par garīgām lietām.

Liturģiskajā kalendārā tāpat kā 1. jūlijs Sarkaņos, svētku diena turpmāk katru gadu būs arī 15. maijs, veltīts Jaunavas Marijas godam Aglonas Bazilikā.

Dalies:

Lavandu lauki popularizē tūrismu individuālās saimniecībās

Karstajā laikā ūdenstilpēs savairojas bīstamās zilaļģes

Līdzīgi raksti