Stacijās un mājvietās piemin 14. jūnija izsūtītos

Autors: Marta Puzāka - 17 jūnijs, 2024 🕙 Lasīšanas ilgums: 3 min.

Gudri, gaiši, Latviju mīloši un strādīgi, kuriem varēja būt spožs liktenis dzimtenē – tādi bija Balvu novada Žīguru un Borisovas ciemos dzīvojošie, kurus izsūtīja 14. jūnijā. Pieminot viņu sāpes, ilgas un lauztos likteņus šodien notiek represiju atceres dienas pasākumi. Viens no tiem arī Balvu novada Žīguru un Borisovas ciemos, kur piemiņas vietās guldīti ziedi, iedegtas svecītes. Vietējie pakavējās atmiņu stāstos par izsūtītajiem – šiem cilvēkiem Latvijā varēja būt spožs liktenis.

Žīguru ciema iedzīvotāji gulda ziedus un svecītes, lai pieminētu vietējo iedzīvotāju Elmāru Gailīti, kuru 1941. gada izsūtīja uz Sibīriju. 35 gadus vecais mežzinis pārliecināti kāpa karjeras kāpnēs, bet 14. jūnija rīts izpostīja viņa dzīvi uz visiem laikiem.

Maruta Brokāne Novadpētniece

Atzina, ka Elmārs Gailītis ir veicis noziedzīgu darbību, tāpēc ir arestējams. Kāda noziedzīga darbība? Viņš bija Latvijas Republikas neatkarīgas valsts ierēdnis, kas saistīts ar meža dienestu.? Visus gaišos prātus, viņi nebija vajadzīgi jaunajai padomju varai un attiecīgi par šiem cilvēkiem tika savāktas lietas un iesniegti materiāli attiecīgajām iestādēm.

Blakusciemā Borisovā šodien pieminēts zemnieks Staņislavs Cunskis, kurš ar sūru darbu bija ieguvis īpašumus, pusmuižu un veicinājis labklājību visā ciemā.

Aija Locāne Vecumu bibliotēkas vadītāja

tāpēc ka viņš it kā nepareizi ir kritizējis padomju vēlēšanas un dzīvi Padomju Savienībā. Staņislavs Cunskis, kurš bezgala mīlēja savu Tēvzemi un ar savu smago darbu tikai gribēja veicināt savu un savas dzimtenes labklājību.

Maruta Brokāne Novadpētniece

Pēc 7 mēnešiem, ko viņš pavadīja izsūtījumā, spēcīgs, jauns, ziedošs cilvēks 35 gadus vecs tika pārvērsts par izkāmējušu, avitominozes nocītu, es pat nevarētu teikt, vai par cilvēku, bet par cilvēkveidīgu būtni. Šis gaišais prāts, perspektīvais cilvēks vairs neatgriezās mūsu pusē.

Liktenīgajā dienā no toreizējā Viļakas novada izsūtīti 23 cilvēki. Tās bija veselas ģimenes un perspektīvi strādnieki, kuri savu amatu un līdzdarbošanās dēļ bija uzskatāmi kā traucēklis jaunajai varai.

Maruta Brokāne Novadpētniece

Tiešām gaišie prāti, Latvijas patrioti. Cilvēki, kas rūpējās par pārējo cilvēku ikdienu, atbildīgi bija un visādā ziņā labi cilvēki.

Aija Locāne Vecumu bibliotēkas vadītāja

Šis ļaundaris mums kaimiņos dzīvo un visu laiku šī vēsture it kā atkārtojas. Tāpēc mums jābūt ļoti modriem. Jāmēģina atcerēties, kas ir bijis.

Deportācijās cietušie izvesti uz koncentrācijas nometnēm vai mūža nometinājumos attālos Padomju Savienības apvidos. Tikai nelielai daļai izdevies atgriezties mājup.

Dalies:

Jūraskraukļu postījumi Rāznas ezerā

Pasienes baznīcas draudzei – 330

Līdzīgi raksti