Pirmo reizi Latvijā svin Bāriņtiesu darbinieku dienu

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 27 marts, 2024 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Sabiedrībā par bāriņtiesu darbu valda dažādi stereotipi. Lai tos mainītu un izceltu nozares ieguldījumu bērnu un viņu interešu aizstāvībā, šogad pirmo reizi visā Latvijā ir Bāriņtiesu darbinieku diena. Tās gaitā Rīgā notika zinātniskās konferences un diskusijas, savukārt reģionos darbinieki godināti ar pateicības rakstiem. Turpmāk gaidāmas arī būtiskas izmaiņas: tiks pilnveidots apmācību process, izmaksātas kompensācijas supervīzijām, top arī komentāri vienotai likumu interpretācijai.

Smaidi, ziedi un svētku noskaņa šodien ir arī Rēzeknes novada bāriņtiesā Audriņu ciemā. Katram darbiniekam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze un pirmo reizi viņi svin Bāriņtiesu darbinieku dienu.

Daina Igaune Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Jābūt universālam darbiniekam: gan ar pedagoģisko, psiholoģisko, juridisko izglītību, jābūt zinošam sociālajās jomās, arī medicīnā. Ikdienā varbūt novērtējiet vairāk to bāriņtiesas darbinieku funkcijas, ko viņi dara. Dod to cerību bērnam uzaugt labā vidē, stabilā, kur Tu tiec ģimenē mīlēts, sargāts un lolots.

Liene Lācekle Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Daudzām profesijām, profesijas pārstāvjiem Latvijā šāda diena jau bija senāk, tāpēc mums ir prieks, ka arī mūsu profesijas pārstāvjus tā izceļ un šajā dienā gan citi var par mums atcerēties, gan mēs arī paši varam padomāt par savu darbu, par ikdienu.

Šajā datumā pirms 28 gadiem Latvijā stājās spēkā pirmie Ministru Kabineta noteikumi, kas regulēja bāriņtiesu un pagasttiesu darbību. Lai arī likumi gadu no gada mainās un darbs šobrīd rit pilnīgi citādāk, aizvien jāveicina uzskatu maiņu par bāriņtiesām.

Natālija Aprāne Bērnu aizsardzības centra Kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

Sabiedrībai ir priekšstats un tāds arī mīts, ka bāriņtiesa atņem bērnus no ģimenes. Absolūti tas tā nav. Tas ir galējais lēmums, smagākais lēmums, ko bāriņtiesa pieņem. Primāri, ko bāriņtiesa dara, cenšas aizstāvēt un aizsargāt bērnu un aizsargāt viņa ģimeni.

Ivita Krastiņa Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Protams, mēs aktualizējam problēmu gan par bāriņtiesu darbinieku izdegšanu, gan atalgojuma jautājumu, gan par bāriņtiesas darbinieku trūkumu. Šodien mēs tomēr gribam svinēt un izcelt to bāriņtiesas darbinieku kā ļoti nozīmīgu gan valsts līmenī, gan arī pašvaldības līmenī, kas ļoti daudz dara un atdod no sevis gan profesionālajā jomā, gan arī tādā personīgajā jomā. Dažkārt atņemot laiku savai ģimenei. Paldies visiem darbiniekiem.

Tieslietu ministrija pērn ieviesa pilotprojektu. Rēzeknes, Jēkabpils un Talsu novadu bāriņtiesas divus mēnešus nekārtoja notariālus darījumus, tos uzticot zvērinātiem notāriem. Lēmumprojekts iesniegts Saeimā 2. lasījumam, tomēr lauku reģionos secināts, ka pakalpojums pie notāra maksā dārgāk.

Daina Igaune Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tas bāriņtiesas darbinieks ir katrā pagastā pieejams vismaz nedēļā reizi un tam iedzīvotājam līdz pagastam noteikti vieglāk nokļūt ir, nekā braukt uz pilsētas centru. Izprotot iedzīvotājus, noteikti tas tikai sarežģīs viņu nokļūšanu līdz juristiem, lai saņemtu šo pakalpojumu.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija, Bērnu aizsardzības centrs un Labklājības ministrija regulāri meklē risinājumus darba kvalitātes uzlabošanai. Šobrīd īstenoti vairāki projekti par kompetenču pilnveidi, sāktas kompensāciju izmaksas pašvaldībām, lai bāriņtiesu darbinieki varētu gūt konsultatīvu atbalstu.

Daina Igaune Rēzeknes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tās piedzīvotās emocijas, ko tu esi izjutis tajās situācijās, kad Tev jāpieņem vienpersonisku lēmumu, varbūt ne vienmēr labvēlīgu kādam vecākam, ka tas tev ir jāizdzīvo caur sevi. Tas ir ļoti smagi psiholoģiski, emocionāli, fiziski. Darbinieki ļoti izdeg.

Natālija Aprāne Bērnu aizsardzības centra Kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

Supervīzija ir ļoti svarīga, lai izdegšanas sindromu samazinātu, jo darbs emocionāli ir ļoti smags. Diemžēl tā ir ļoti liela agresivitāte arī pret bāriņtiesu, tāpēc, ka vecāki no abām pusēm uzskata, ka viņu viedoklis ir pareizs. Ir domas pilnveidot arī pamatapmācību programmu, kuru ir jāapgūst darbiniekiem pašā, pašā sākumā stājoties amatā.

Vecāku domstarpībām un konfliktu risināšanai šodien veltīta konference Rīgas bāriņtiesā. Turpmāk plānots izstrādāt arī komentārus Bāriņtiesu likumā un veicināt vienotu to interpretāciju.

Dalies:

Dedzina ne tikai kūlu, bet arī niedres

Lūznavā karavīri vienojas krustaceļā

Līdzīgi raksti