Kritiska ceļa stāvokļa dēļ vienojas akcijā

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 12 marts, 2024 🕙 Lasīšanas ilgums: 6 min.

Jaunas ģimenes, lauksaimnieki, uzņēmēji un radošo mākslu pārstāvji Preiļu un Līvānu novados ir sašutuši. Cīņa par autoceļa Špoģi-Arendole-Rimicāni-Rožupe remontu nesekmīgi ilgst jau vairāk nekā piecpadsmit gadus. Lai pievērstu atbildīgo institūciju un sabiedrības uzmanību kritiskajam ceļa stāvoklim, iedzīvotāji šodien vienojās akcijā “Mēs arī esam Latvija!”. Turpmāk desmit dienas visa ceļa garumā tā malās plīvos Latvijas karogi.

Latvija ir mūsu vērtība, bet Latvijas vērtība esam mēs – jauni cilvēki laukos – uzsver Preiļu un Līvānu novadu iedzīvotāji. Cerot beidzot rast iespēju uzlabot vietējā autoceļa stāvokli, kopīgā akcijā tā apkārtnē izvietoti valsts karogi.

Aija Smirnova akcijas organizatore

Šī ir mūsu neagresīva rīcība pret to, kādos apstākļos būtībā 33 gadus gaidot kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad pienāks šī ceļa kārta, ir nonākusi vesela paaudze. Izkarot vairāk nekā 115 jau, šķiet, karogus no Rožupes līdz Dubencai iedzīvotāji apliecina to, ka mēs arī esam Latvija!

Samanta Ziemele z/s “Caunes” saimniece

Atbraukuši no ārzemēm pārņēmām vecvecāku biznesu un paši tagad saimniekojam. Katru dienu izmantojam šo ceļu, lai tiktu uz pilsētu, lai aizvestu vectēvu pie ārsta.

Elizabete z/s “Augšupi” bijusī saimniece

Uzņēmējiem, cilvēkiem, kam katru dienu šeit ir jāstrādā, jādzīvo, jāved bērnus uz skolu, uz bērnudārzu, kur brauc piena mašīnas katru dienu un lauž savas mašīnas, raudādami brauc. Man ir ļoti skumji piedalīties šajā pasākumā.

Kritiskākais autoceļa Špoģi-Arendole-Rimicāni-Rožupe posms ir no 17 līdz 40 kilometram. Vidēji diennaktī to caurbrauc 50 automašīnas – lauksaimnieki, mežstrādnieki, uzņēmēji, arī mākslinieki, viesi un tūristi. Slapjos laika apstākļos nereti nepieciešama traktoru palīdzība, arī tagad salā ceļu klāj akmeņi, aiz transportlīdzekļiem ir lieli putekļu mākoņi, veidojas trepe.

Samanta Ziemele z/s “Caunes” saimniece

Noiet greiders un vienu, divas dienas tas ceļš ir labs, pēc tam atkal viss ir bedrēs. Mēs reāli laužam savas mašīnas, mēs reāli ļoti daudz tērējam autoservisos. Operatīvie tie paši, viņi pat nevar ierasties laikā šeit, viņi kavē, brauc divas reizes ilgāk Mums ir tūrisma objekts Arendoles muiža, pat cilvēki… negrib tūristi braukt, vest tūristus ar autobusiem pa tādu ceļu.

Oskars Smirnovs z/s “Austrumzvaigzne” īpašnieks

Tad, kad ceļš ir labākajā “pēdiņās” stāvoklī, tad man tie desmit kilometri uz vienu pusi aizņem kādu stundu. Ceļam virskārta sen ir iznēsāta, vasarās te veidojas smilšu bedres.

Ceļš ir vietējas nozīmes un to apsaimnieko uzņēmums “Latvijas Valsts ceļi”. Tā pārstāvji rakstiski informē, ka valstī sliktā stāvoklī ir vismaz 53% šāda veida ceļu.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

E-PASTS “Šī gada februārī un martā konkrētajam ceļam veikti līdzināšanas darbi. Pērn vismaz desmit reizes – iesēdumu labošana vairākos posmos, tāpat veikta caurteku tīrīšana un remonts, apauguma noņemšana, atputekļošana un autobusu pieturvietas sakārtošana. Tas tiek un tiks uzturēts ikdienas uzturēšanas ietvaros arī turpmāk.”

Cīņa par ceļu Rožkalnu notiek jau ilgi, arī 2015. un 2018. gadā sūtītas kolektīvas vēstules, organizētas sapulces, bet rezultāts tam nesekoja. Šobrīd savākti vairāk nekā 700 parakstu un februāra nogalē vēstule atkal nosūtīta LVC, atbildīgajām ministrijām un Saeimas deputātiem no Latgales.

Aija Smirnova akcijas organizatore

Šis ceļš jau ir vismaz četras reizes ticis noasfaltēts vai uzlabots, visas ir bijušas, jāteic, priekšvēlēšanu aģitācijas. Šie cilvēki vairs negaida kaut kādus tukšus solījumus, bet viņi gaida reālas rīcības, kuras ir uzliktas uz papīra ar konkrētiem termiņiem.

LVC informē, ka posmā no 17 līdz 22 kilometram ceļam 2025. gadā novirzīs 1,1 miljonu eiro grants seguma divkārtu virsmas apstrādei, bet līdz 31 kilometram pārbūves darbi nav plānoti.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

E-PASTS “Autoceļa posms no 31,6.-40,78. kilometram ir iekļauts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju plānā, programmas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” rezerves sarakstā. Tam ir izstrādāts pārbūves projekts, plānotās izmaksas 7,8 miljoni eiro. Šajā programmā LVC veic tikai projektēšanu un būvdarbu organizēšanu. Plānošanu, finansējuma piesaisti un objektu izvēli veic un būvdarbu iespējamos termiņus var nosaukt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.”

Oskars Smirnovs z/s “Austrumzvaigzne” īpašnieks

Vienmēr ir bijuši solījumi, solījumi, kā nāk jaunas vēlēšanas, tā nāk jauni solījumi. No VARAM bija jau piešķirti līdzekļi šī ceļa pārbūvei. Tad tika uzsākta arī projektēšana. Cik es zinu, projekts arī ir izstrādāts, bet droši vien mainoties vadībai VARAM ministrijā, mainījās arī prioritātes. Tās mūsu cerības izplēnēja, tāpēc mēs veidojam šo akciju, lai atgādinātu par sevi.

Karogi autoceļa Špoģi-Arendole-Rimicāni-Rožupe malās plīvos vēl līdz 21. martam. Iedzīvotāji cer tuvākajā laikā saņemt atbildes par konkrētu rīcības plānu. Ja tāda nebūs, akcija turpināsies jau citā – skaļākā formātā.

Dalies:

Augšdaugavas novadā donori ziedo asinis

Izstādē Daugavpilī gludekļi no visas pasaules

Līdzīgi raksti