DI projekts Ludzas novadā astoņu gadu laikā veiksmīgi realizējies

Autors: Marta Puzāka - 21 decembris, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 6 min.

Līdz ar šī gada izskaņu noslēdzas arī deinstitucionalizācijas projekts. Tā gaitā izveidota pakalpojumu sistēma, kas sniedz nepieciešamo atbalstu personām un bērniem ar ierobežotām iespējām sevi aprūpēt, tāpat arī pavadīt laiku mājīgā vidē. Daudzfukcionālie sociālo pakalpojumi centri Ludzā un Kārsavā kuplam apmeklētāju skaitam nodrošina vitāli svarīgas vajadzības – ne vien rūpes par veselības stāvokli bet arī daudzveidīgu laiku pavadīšanu, atpūtu un draudzību.

Lai veicinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību un pietuvinātu tos ģimeniskai videi, 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība slēdza līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu. Astoņu gadu laikā izveidoti divi daudzfukcionālie sociālo pakalpojumu centri Ludzā un Kārsavā, kur labvēlīgā, sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē ikdienu pavada bērni ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Ilona Mekša Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

Sākotnēji bija vajadzību noskaidrošana, klientu izvērtēšana. Tad atbalsta plānu sastādīšana, deinstitucionalizācijas plāna Latgalei izstrāde. Tad paralēli notika darbs pie daudzfunkcionālo centru gan Kārsavā, gan Ludzā pārbūves darbiem, un tikai 2020. gada jūlijā durvis vēra daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs Ludzā, kurā tika ieviesti un sniegti jauni, sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.

Daudzfunkcionālie sociālo pakalpojumu centri sniedz četru veidu pakalpojumus. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tas ir dienas centrs un sociālā rehabilitācija – psihologa un fizioterapeita nodarbības, multisensorā un sāls istaba, muzikālā ūdens gulta. Lielākais ieguvums projektā ir tieši sniegtie daudzveidīgie pakalpojumi.

Lilita Gorbunova-Kozlova Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja

Pārsvarā tie bija sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Visvairāk pieprasīti bija fizioterapeita nodarbības, reitterapija, kanisterapija. Izmantoja ari ABA terapijas nodarbības, speciālā pedagoga un logopēda nodarbības.

Daudzfunkcionālo centru darbība ir nozīmīgs atbalsts bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Tā ir iespēja atstāt bērnus vai aizbildņus gādīgās rokās un veikt ikdienas darbus. Tāpat arī vērtīgi pavadīt laiku kopīgās nodarbībās.

Inna Kirila mamma

Milzīgs paldies meitenēm, kuras šeit strādā – te ir daudz, kas darāms. Arī priekš mana dēliņa, tā kā viņš neredz, nerunā un nestaigā, bet mums tik un tā te ir daudz nodarbību. Es varu atvest viņu un būt ne tikai ar viņu, bet varu atstāt, meitenes viņu pieskata. 01:30 Ja man ir kaut kādas darīšanas, varu nākt un izdarīt to.

Veronika Lolitas mamma

Šo centru mēs apmeklējam jau 14 gadus. Tās ir mūsu otrās mājas. Pirmās mājas ir sava ģimene, un šeit mums ir otrās mājas. Pateicamies visiem, pateicamies arī pašvaldībai par atbalstu, kas uztur šo centru mums, ka mēs te varam atrasties siltumā.

Personām ar garīga rakstura traucējumiem pieejami dienas centri un dažādas specializētās darbnīcas kā sveču liešana, ziepju veidošana, aušana, šūšana un citas.

Tatjana Sošnikova Ludzas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja

Mēs tagad sastādām 3 plānus – dzīves prasmju apgūšana, kulinārijas nodarbību plāns un brīvā laika pavadīšanas plāns. Prasmju apgūšanas ietvaros mēs mācām klientiem mazgāt un gludināt veļu, tīrīt apavus, gatavot ēdienu – divas reizes nedēļā notiek kulinārijas nodarbības, kur klienti var pamācīties gatavot vienkāršus ēdienus no pieejamiem projektiem.

Centru darbinieki, apmeklētāji un viņu pārstāvji ir pateicīgi par realizēto projektu un tā iespējām, kas nu jau ir neatņemam ikdienas sastāvdaļa.

Inese Kačalova Ludzas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra Kārsavā vadītāja

Viens otru atbalstām un turamies. Tā kā ģimenē – ja mēs augam, mēs taču nepametam savus tuvos cilvēkus kaut kur malā, mēs augam kopā. Es darbiņos redzu, attieksmēs redzu, kas ir uzticēšanās mums kā darbiniekiem un tā ir pieaugusi. Tā ir atbildība.

Lilita Gorbunova-Kozlova Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja

Protams, ļoti būtiski un svarīgi ir arī cilvēki, kuri veic šo darbu. Strādā daudzfunkcionālajos centros, jo tiešām viņi šeit iegulda visu savu sirds siltumu un dvēseli, lai pēc labākās sirdsapziņas strādātu un sniegtu šos pakalpojumus. Viņi arī nepārtraukti mācās, pilnveidojas, lai pakalpojuma saturs būtu interesantāks un klientiem būtu pieejama dažādība.

Tatjana Sošnikova Ludzas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja

Mūsu klienti ir malači. Pārsvarā viņi ir ļoti talantīgi cilvēki. Viņi ir īpaši cilvēki, jo viņiem ir vajadzīga mūsu palīdzība, bet, apmeklējot centru katru dienu, mēs redzam, kā atveras viņu talanti un viņu īpašās spējas, ko viņi var darīt labāk, nekā citi cilvēki.

Projekta kopējās izmaksas ar ESF līdzfinansējumu ir 8,5 miljoni eiro. Deinstitucionalizācijai noslēdzoties, izveidotās iestādes turpinās darboties ar iepriekš izvirzīto nolūku – dāvāt rūpes savām mērķgrupām.

Ilona Mekša Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

Lielu paldies gribam teikt Latgales plānošanas reģionam par sadarbību, atbalstu, pretimnākšanu. Mēs šo projektu īstenojām kopā!

Dalies:

Ar pašmāju ražojumiem apdāvina seniorus

Sumina Ziemeļlatgales aktīvākās nevalstiskās organizācijas

Līdzīgi raksti