Augšdaugavas novadā plāno veidot industriālo parku

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 24 novembris, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Nupat trešajā – galīgajā – lasījumā Saeima atbalstīja likumu, ar kuru uzņēmumam “Latvijas valsts meži” piederošā meža zeme Līksnas pagastā bez atlīdzības tiks nodota Augšdaugavas novada pašvaldībai Industriālā parka izveidei. Projekta mērķis ir sekmēt novada un Latgales reģiona ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju, kā arī veidot jaunas darbavietas un attīstīt ražošanu. Viedokļi par idejas īstenošanu un norisi gan atšķiras un līdz 19. decembrim notiek jaunā lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Valsts meža zemi aptuveni 256 hektāru platībā bez atlīdzības nodot Augšdaugavas novada pašvaldībai Industriālā parka izveidei – tā īsi pirms valsts svētkiem lēmusi Saeima. Kā uzsver pašvaldības vadība: galvenais mērķis ir sekmēt novada un visa Latgales reģiona ekonomisko izaugsmi, piesaistīt investorus un radīt jaunas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem. Teritorija atrodas Līksnas pagastā blakus Daugavpils apvedceļam uz Rīgas pusi.

Vitālijs Aizbalts Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Tā ir rūpniecība, tā ir loģistika, tas ir transports, tā ir enerģētika. Tur ir dzelzceļš Rīga-Daugavpils, tāpēc, ka tur ir sadales un augstsprieguma tīklu lielākā apakšstacija Latgalē “Tilti” un sešu kilometru attālumā ir maģistrālais gāzes vads. Šobrīd pašvaldība jau strādā pie lokālplānojuma izstrādes un stratēģiskās IVN procedūras izstrādes. Ir apstiprināta novada domē pirmā redakcija lokālplānojumam.

Nupat arī izsludināta lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Lielākoties teritoriju klāj mežs un tā kā daļa no tā jau sasniegusi ciršanas vecumu līdzšinējie teritorijas apsaimniekotāji uzņēmums “Latvijas valsts meži” to arī veikuši. Šobrīd topošajā rūpnieciskās apbūves teritorijā meži aizņem mazāk nekā pusi.

Daiga Ancāne LVM Dienvidlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja

Mežu var raksturot kā saimnieciski izmantojamu priežu mežu ar labiem ciršanas un pierašanas apstākļiem. Pārsvarā šis mežs atrodas uz sausām minerālaugsnēm un priedes šajā teritorijā aizņem 89%, 7% šeit ir bērzu audzes un pavisam nedaudz ir egle un melnalksnis.

Vitālijs Aizbalts Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Mēs šo teritoriju izsolīsim vai nu nomas tiesības uz trīsdesmit gadiem vai nu apbūves tiesības arī uz 30 gadiem. Tad jebkurš investors varēs pieteikties. Šobrīd indikācijas rāda uz to, ka investoru interese ir gan no Latvijas investoriem, gan no ārzemju investoriem. Mēs esam šo teritoriju testējuši un šie investori ir teikuši, ka tā teritorija ir gana laba.

Līdz šim gan ir izskanējušas bažas par dabas aizsardzību un projekta pieņemšanas kārtību, taču pašvaldības un LVM speciālisti uzsver, ka izvēlētā teritorija šeit ir vienīgā, kas atbilst visām rūpnieciskās apbūves prasībām, kā arī apliecina: veidojot industriālo parku tiks saglabātas visas dabas vērtības.

Daiga Ancāne LVM Dienvidlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja

Tātad teritorijā ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi. Kopumā tie sastāda nepilnus 6% no teritorijas. Pārsvarā tie ir veci vai dabiski boreālie meži, nedaudz ir ķērpjiem bagāti priežu meži, arī aktīvie aukstie purvi un ir viens ezers.

Vitālijs Aizbalts Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Par šo teritoriju izsakās un uztraucas dabas aktīvisti no Rīgas, no Pierīgas, bet vietējie novada ļaudis man sit uz pleca un saka: “Paldies Dievam, vismaz kaut kas notiks arī pie mums”. Izaicinājumi vienmēr būs. Vai novads ir zaļš, tad 30% no novada teritorijas ir dažādas aizsargājamas dabas teritorijas.

Likumam par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novadam stājoties spēkā pašvaldība veidos saistošos parka izveidošanas un pārvaldības noteikumus, noteiks prasības topošajiem investoriem un projekta īstenošanas ilgums būs atkarīgs arī no iespējām piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Daiga Ancāne LVM Dienvidlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja

Tas ir reģionālās attīstības nodrošināšanas projekts un var tikai novēlēt novadam veiksmi, izdošanos un jācer, ka radīs jaunas darba vietas un būs Latgales cilvēkiem, kur strādāt un darboties.

Vitālijs Aizbalts Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Mēs jau domājam ilgtermiņā un, ja mēs domājam par novada ilgtspējīgu attīstību, šāds likums ir tapis Latvijā otrais. Pirmais precedents bija Valmieras valsts pilsēta, kur šādu likumu pieņēma 2018. gadā. Ja mēs paskatāmies mūsu kaimiņus, Lietuvu, tad tur iebraucot jebkurā pilsētā ir loģistikas centri, ir ražošanas centri. Diemžēl Latvijā tas tā šobrīd nenotiek izņemot Rīgu.

Publiskās apspriešanas sanāksme par topošā industriālā parka lokālplānojumu notiks 12. decembrī pl. 17:00 videokonferences formātā ZOOM platformā, bet kopumā priekšlikumus iedzīvotāji var iesniegt vēl līdz 19. decembrim.

Dalies:

Reģionos aizvien mazāk diennakts aptieku

VP lietu par Justīnes Reinikovas slepkavību nodod prokuratūrai

Līdzīgi raksti