Valsts svētkos Preiļos apbalvoti goda pilsoņi

Autors: Marta Puzāka - 23 novembris, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Suminot Latvijas Republikas Proklamēšanas 105.gadadienu, Preiļu novadā godināti godprātīgākie un aktīvākie iedzīvotāji. Viņu nesavtīgi un atbildīgi veiktais ikdienas darbs Preiļu novadu padara labāku, skaistāku un piepildītāku. Iedzīvotāji saņēmuši gan novada Atzinības rakstus, gan goda zīmes “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā”. Ikgadējā svinīgā, priekšnesumiem piepildītā pasākumā tiek apbalvots arī Preiļu novada Goda pilsonis.

Valsts svētku vakarā Preiļu novada Kultūras centru piepildīja patriotiska un sirsnīga gaisotne. Līdzās pacilājošiem sveicieniem dzimtenei un līdzcilvēkiem, mākslinieciskiem priekšnesumiem, ikgadēji apbalvoti godprātīgākie, darbīgākie savas vietas patrioti – Preiļu novada iedzīvotāji, kas ar savu ieguldīto darbu nes lielu devumu novada attīstībā un labbūtībā.

Ineta Anspoka Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece

18. novembris ir laiks, kad godinām, atceramies un pieminām, un arī sakām lielu paldies saviem ikdienas darba darītājiem. Kā katru gadu, arī šogad, pedagogi, ārsti, lauksaimnieki, zemnieki – tie, kas ikdienā veic savus tiešos darba pienākumus un arī nedaudz vairāk iesaistoties visas sabiedrības labā. Mums ir daudz labu darītāju un mums apkārt ir daudz cilvēku, kas viņus pamana, piesaka, uzraksta, uzmundrina, iedvesmo. Man šķiet, ka tas ir arī gandarījums un prieks katram par paveikto.

Pašvaldības Atzinības rakstus par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu dažādās jomās, piemēram, veselības aprūpē, sportā, sabiedriskajā dzīvē un citās, saņēma 10 rosīgi novadnieki. Šogad augstāko Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu “Goda pilsonis” saņēma Eleonora Bleive par mūža ieguldījumu pedagoģijā, teju 60 dzīves gadus veltot fizikas mācībai Preiļu jauniešiem.

Ineta Anspoka Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece

Esam jau ciemojušies pie mūsu 15. goda pilsoņa pedagoģes Eleonoras Bleives, kura šobrīd dzīvo Kuldīgā. Esam viņu sveikuši ar augstu apbalvojumu, jo uzskatu, ka pedagogs, kurš visu savu mūžu ir veltījis Preiļiem, Preiļu pedagoģijai, izcils erudīts, ir pelnījis šo nosaukumu. Arī man kā viņas skolniecei ir patiess prieks un gandarījums viņu sveikt kā ļoti stingru, bet ļoti godīgu skolotāju.

Savukārt goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” saņēma četras ievērojamas personības – Edgars Znutiņš, Anna Verza, Edgars Vaivods un Vija Kudiņa, kas ar savu profesionālo darbu novada vārdam ļauj izskanēt skaļāk.

Edgars Znutiņš Kordiriģents, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

Pēdējā laikā strādāju lielākoties ar bērniem, mūsu jaunatni, topošie Latvijas patrioti. Cenšamies, lai viņi būtu bagātāki ar savu redzējumu kultūras vērtībās. Lai viņi būtu radošāki, spējīgāki, lai izprastu un iedziļinātos gan mūzikas, gan mākslas pasaulē. Koriem jau ir tā specifika, ka diriģents pats par sevi jau nav nekas. Arī šis apbalvojums pienākas ikvienam dziedātājam, kurš šo 30 gadu laikā ir dziedājis mūsu korī un nežēlojis ne savu laiku, ne savus līdzekļus, ne savas emocijas un skanīgo balsi. Kuplinājis un godājis, cēlis mūsu novada kolektīvu.

Edgars Vaivods Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktors

Vienkārši jābūt lepnam par savu vietu, kur esi izaudzis, dzīvojis. Tas laikam veidojas pašam. Tas nav tā, ka var iemācīt vai notikt. Es domāju, ka mūsu novads arī daudz dara, lai cilvēkiem novads būtu patīkams, lai te varētu justies kā piederīgs novadam. Tas ir kopīgs darbs gan no mums, gan mūsu vadības, lai cilvēks šeit justos kā mājās – labi, tad viņš būs arī savas vietas patriots.

Pasākuma laikā valsts svētku koncertprogrammā pacilāto gaisotni uzbūra vakara vadītājs aktieris Raimonds Celms. Tāpat klātesošos priecēja vietējie amatiermākslas kolektīvi kā deju kopas “Talderi” un “Dancari”, arī koklētāju ansamblis “Rasa” no Madonas.

Ineta Anspoka Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece

Man liekas, ka nekur citur nevar būt tik labi kā šeit, jo kā paši veidosim, tā arī būs. Kāda būs mūsu Latvija, tāds būs mūsu novads, tāda būs mūsu mīļā Latgale. Domāju, ka mums šobrīd ir pietiekoši daudz negāciju, tāpēc optimisms un pozitīvisms ir tas, kas tomēr virza uz priekšu, liek neapstāties un iet ar ticību, cerību, mīlestību arī nākotnē.

Edgars Znutiņš Kordiriģents, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors

Es domāju, ka patriotisms katram nav nekas jauns. Ir jāsāk ar ģimeni. Ģimenē ir jābūt šīm saknēm un skolā, sabiedrībā. Visos pasākumos, ko mēs veidojam – mēs aktualizējam, uzsveram dažādas vērtības, ka mums ir jāpriecājas par to, kas mums ir.

Svinīgā pasākuma izskaņā vietējiem un novada viesiem bija iespēja nobaudīt svētku torti, tāpat vakar turpinājumā izdejoties grupas “Perlamutrs” ballē Preiļu novada Kultūras centrā.

Dalies:

Dāvana Latvijai – sakopts dižkoks Latgale

Valsts svētku priekšvakarā godināti Rēzeknes novada apbalvojuma saņēmēji

Līdzīgi raksti