Dricānu vidusskolā īsteno programmu KiVa

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 2 novembris, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Šajā mācību gadā vairāk nekā 60 Latvijas skolas īsteno programmu KiVa, kas ir starptautiski atzīta metodika bulinga izplatības mazināšanai skolēnu vidū. Viena no skolām, kas aktīvi piedalās gan pedagogu un tehnisko darbinieku apmācībās, gan veic vecāku aptaujas un integrē zināšanas mācību stundās, ir arī Dricānu vidusskola Rēzeknes novadā.

Dricānu vidusskolas 3. klase izspēlē dažādas situācijas un māca, kā pareizi rīkoties un apturēt bulingu. Šajā mācību gadā skola kļuvusi par vienu no vairāk nekā 60 izglītības iestādēm visā Latvijā, kas īsteno starptautisku bulinga izplatības mazināšanas un novēršanas programmu.

Gunta Kazuševa Dricānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Visas skolas priekšā mēs simboliski parakstījāmies ar savas plaukstiņas apveidu, ka mēs apņemamies 365 dienas izturēt bez pāridarījumiem kādam citam. Ikviens patiesībā ir atbildīgs par to, lai mums būtu šī draudzīgā vide, ka bērns var iet droši uz skolu, ka viņam nav bail.

Aija Kupiča Dricānu vidusskolas speciālais pedagogs

Kas tad ir šis KiVa? Ko nozīmē šis KiVa nosukums? Tātad nozīmē “Kiusaamista Vastaan” – pret bulingu un tieši šis mērķis būt jaukiem vienam pret otru. Droša, cieņpilna, atbalstoša, izpalīdzīga vide, kur bērns var rast palīdzību jebkurā situācijā, kas viņu satrauc vai ir sāpinoša.

Šobrīd Dricānu vidusskolā un tās sturuktūrvienībā “Jaunstrūžānu sākumskola” mācās 202 skolēni, līdz šim bulinga gadījumi nav konstatēti, taču valsts kopējā statistika ir skaudra. Pēdējo pāris mēnešu laikā bulingu pieredzējuši 40% 1.-9. klašu skolēni.

Ilona Vilcāne Dricānu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Tā ir varbūt tāda mūsdienu liksta, tāpēc mēs arī piekritām šai programmai. Ir jāprot atpazīt, kad ir bulings vai, kad ir vienkārši kaut kādi ikdienas ķīviņi vai strīdi un šis te arī ir patiesībā viens no galvenajiem nosacījumiem, ko māca tieši programma KiVa, lai iemācītos atpazīt, lai varētu sniegt atbalstu un nebaidīties tātad arī varbūt palīdzēt šim te cietušajam vai aizskartajam.

KiVa programmas nodarbības ir integrētas klases stundās, skolēni regulāri pilda arī praktiskus uzdevumus, tāpat arī vēl pirms jaunā mācību gada speciālās apmācībās piedalījās pedagogi, ir izveidota skolas treneru komanda.

Ilona Vilcāne Dricānu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Vasarā tika apmācīts viss skolas gan pedagogu personāls, gan tehniskais personāls, lai varētu veiksmīgi iesaistīties šajā programmā. Septembra sākumā tika veikti informēšanas pasākumi vecākiem gan vecāku sapulcēs, skolas padomes sanāksmē, tika izsūtītas arī elektroniski vecākiem vadlīnijas, kā arī informatīvie materiāli.

Bulings ir tīšs visu veidu pāridarījums, kas nav īslaicīgs strīds vai kautiņš bērnu starpā, bet gan sistemātiska, atkārtota un apzināta rīcība – ņirgāšanās, iebiedēšana, pazemošana vai pakļaušana ar vardarbības draudiem, kas vērsta pret kādu no skolasbiedriem.

Aija Kupiča Dricānu vidusskolas speciālais pedagogs

Tagad bērni mazliet varbūt nesaprot, ka darot citam pāri, tas tomēr tiešām ir ļoti sāpīgi un vajag iemācīt, lai viņi prot atpazīt šīs situācijas un izprast, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt, cik tālu ir joks un, kad šis joks beidzas.

Gunta Kazuševa Dricānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Bulingotais bērns kļūst… tāds bailīgs, depresīvs. Bulingotu bērnu var pamanīt, ka viņš viens pats parasti ir starpbrīžos, ka ar viņu negrib tā kā runāt neviens un mums, skolotājiem, ir jāpamana tas vientuļais bērns, kurš parasti ir viens pats un jāmēģina viņu uzrunāt, kāda ir tā problēma, vai tu vienkārši vēlies pabūt viens pats vai tomēr tevi nepieņem klase.

Ilona Vilcāne Dricānu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Jebkurā gadījumā tiek iesaistīta pilnīgi visa klase. Tā skar visus, gan tos, kas ir tieši iesaistīti, gan tos, kas atbalsta pāri darītāju vai smejas par tā izdarībām, gan arī tos, kuri it kā neiesaistās bulingā, klusējot vēro no malas, bet tādā veidā viņi kļūst par šiem te klusajiem atbalstītājiem. Un ir ļoti liels prieks, ka tomēr ir tādi skolēni, kas nostājas cietušā pusē. Tieši tas, kam mēs veltīsim visu šo galveno darbu, ir veicināt empātiju pret aizskartajiem, mācīt par atbildību.

Tāpat arī uzmanība būs pievērsta tam, ka par bulinga gadījumiem var ziņot un noteikti saņemt arī palīdzību. Starptautiskā KiVa programma tapusi 2006. gadā Somijā un šobrīd to īsteno vairāk nekā 20 dažādās valstīs. Dricānos dažādas ar to saistītas aktivitātes turpināsies vēl vismaz piecus gadus.

Dalies:

Siltina skolu ēkas Rekovā un Balvos

Sociālie dienesti plāno deinstitucionalizācijas turpināšu

Līdzīgi raksti