Pašvaldībām beidzot piešķir kompensācijas par vētras postījumiem

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 16 oktobris, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Lai arī kopš vētras un lielgraudu krusas pagājuši jau vairāk nekā divi mēneši, valdība astoņām visvairāk cietušajām pašvaldībām kompensācijas par postījumiem piešķīra vien šonedēļ. To kopējais apmērs ir aptuveni četri miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa paredzēta Dobeles un Augšdaugavas novadiem. Šajā laikā pašvaldībām gan bija jāpārplāno budžeti, jārod cilvēkresursi postījumu apsekošanai un jāpalīdz iedzīvotājiem atjaunošanas darbos.

Šobrīd vēl tikai mācāmies būt pasargāti no dabas stihijām – uzsver Raiņa mājās Berķenelē. Šo apkārtni lielgraudu kursa Augšdaugavas novadā izpostīja visvairāk. Atmiņas par pieredzēto arī pēc diviem mēnešiem aizvien spilgtas.

Vētrā cieta ne tikai galvenā māja, bet arī blakus esošā nesen restaurētā klēts, visvairāk to jumti, sienas un logi. Tā kā objektam ir valsts nozīmes vēstures pieminekļa statuss, atjaunošanas darbi ir dārgi, saskaņojami un laikietilpīgi.

Inese Baravika Raiņa mājas Berķenelē vadītāja

Tas ir jā-iz-da-ra. Tur nevar būt nē. Mēs nevaram ielikt ielāpu uz šo brīdi jumta caurumā. Diemžēl, lai ieliktu jumta logus, dakstiņš ir jānoņem un, kad dakstiņu sāc ņemt nost, tas ir tā kā šaha galdiņš. Tu aiztiec vienu un tad viss sakrīt kopā. Logi ir katrā istabiņā. Atpūtas istabiņā un lielajā kamīnzālē. Tātad tur ir jāgaida logi un logi nemaksā lēti šodien.

Turklāt mitruma dēļ koka konstrukcijas vietām arī uzbriedušas. Zaudējumus rada arī daļēji apturētie tūrisma pakalpojumi.Pašlaik remontu ar finansējumu un darbaspēku atbalsta pašvaldība. Saņemti arī 740 iesniegumi no iedzīvotājiem. Tas gan licis pārplānot iepriekšējas ieceres un meklēt līdzekļus dažādās budžeta pozīcijās.

Pēteris Dzalbe Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Mēs izmaksājam no dažādām pozīcijām. Ir grozīts pašvaldības budžets. Mēs paņemam no funkcijām, no tām lietām, kas ir īpašumu uzturēšana vai ceļš, vai ēkas vai, kur nav iestājušies maksājumi. Ir absolūti dažādas summas. Ir 200 eiro, ir 2000 eiro, ir 1000, ir 3000, ir nodarīts kaitējums uz 8000, bet var izmaksāt tikai 3000.

Inese Baravika Raiņa mājas Berķenelē vadītāja

Kad plānojam budžetu, piemēram, mēs jau trīs mēnešus iepriekš gatavojamies, taču šajos apstākļos, kas ir tagad, kad pašvaldībai ir gada beigas un budžetus tūlīt veidosim nākamajam gadam, mēs nebijām tam tik lielā mērā gatavi. Bija paredzēti nelieli pavisam jumta remontdarbi, bet pavisam nelieli.

Pirmo pieprasījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pašvaldības iesniedza līdz 8. septembrim, izvērtēšana ieilga un valdībā lēmums piešķirt kompensācijas astoņām cietušajām pašvaldībām pieņemts vien šonedēļ.

Ilze Oša VARAM Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos

Bija arī precizējamas lietas, bija kaut kādas neatbilstības, bija kāds dokuments kaut kur aizķēries. Tagad esam izdarījuši visu līdz galam. Mums viss ir gan precizēts, gan iesniegts, gan pārrēķināts.

No pirmajā kārtā piešķirtajām kompensācijām, kuru apmērs ir lielāks par četriem miljoniem eiro, Augšdaugavas novads saņems vairāk nekā miljonu un tas 90% apmērā segs personu pieteikumus un simtprocentīgi ar vētras postījumiem saistīto atkritumu apsaimniekošanu.

Pēteris Dzalbe Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Šobrīd mēs vēl varam izturēt, mēs vēl varam maksāt droši to atbalstu, kas ir nepieciešams tieši fiziskajām personām, bet mēs nevaram uzsākt procedūru, kas ir pēc 30. augusta vētras, jo tur ir mazliet par “īsu” ar finansējumu. Kāpēc varbūt šobrīd mazliet ievelkas, tāpēc ka visi iesniegumi un visas izmaksas, kas tika izdarītas no pašvaldības puses ir aizsūtītas uz reģionālo ministriju un reģionālā ministrija šobrīd pārbauda visu pamatotību, lai virzīt tālāk uz Ministru kabinetu.

Ilze Oša VARAM Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos

Runājām ar Dobeles novadu, kur bija ļoti lieli arī šie postījumi. Lai sagatavotu atbalstu un veiktu maksājumu, pašvaldības arī apseko tos objektus. Skaidrs, ja to objektu ir daudz un šī apsekošana ir limitēta no cilvēkresursu viedokļa, tad nevar paspēt visu tajos noteikti tajos īsajos laika periodos. To var papildus risināt un to pieprasījumu sniegt arī papildus, bet jābūt objektīvam pamatojumam.

Otrā pieprasījumu iesniegšanas kārta, kad varēs saņemt kompensācijas arī par 30. augusta vētru, noslēgsies 13. oktobrī Ministru kabinets par to varētu lemt tas oktobra beigās. Abos posmos piešķirto finansējumu pašvaldībām obligāti jāizlieto līdz šī gada beigām.

Dalies:

Svetlanas un Karīnas Ižiku meklēšana turpinās

Latvijā pirmie “Aizved mani” soliņi Dekšārēs

Līdzīgi raksti