Raiņa mājās Berķenelē noslēdzies plenērs “Prieki visās gadskārtās”

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 10 augusts, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 6 min.

“Prieki visās gadskārtās” ir amatu mākslas plenērs, kas piecu dienu garumā notika Raiņa mājā Berķenelē. Tā laikā desmit mākslinieki muzeja dārzā veidoja interaktīvus vides objektus, kas cieši saistīti ar Raiņa daiļradi un tikko ģimenes ar bērniem piedalījās arī pastaigu takas atklāšanā. Projekts īstenots Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” vadībā. To finansē Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekts “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana”/”Strengthening traditional cfrafts of Latgale”.

Lapsa un kurmītis, saplēsta krūze, šalcošs gliemežvāks – tie ir tikai daži no vides objektiem, kas nupat tapuši amatu mākslu plenēra laikā Raiņa mājā Berķenelē. Šeit rakstnieks Jānis Pliekšāns uzturējās līdz sešpadsmit gadu vecumam un nu ģimenēm ar bērniem ir iespēja ielūkoties viņa daiļradē izejot simbolisku bērnības taku interaktīvā formātā.

Maija Burima DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja

Mūsdienās, lai tuvinātu publiku latviešu literatūras kanonam ir nepieciešamas dažāda veida interakcijas. Ir nepieciešams “pieskarties” tekstam ar sajūtu, ar vides elementiem. Pie katra objekta nosaukuma ir arī Raiņa dzeja. Es vēlos uzteikt mūsu biedrības mākslinieci, jau ar bakalaura grādu, Solvitu Rubiķi, kas ir šīs mākslinieciskās koncepcijas autore un, protams, teikt milzīgu paldies māksliniekiem.

Ināra Mukāne Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Mēs atradām brīnišķīgu sadarbības partneri, tas ir tepat Daugavpilī izveidotais “Intelektuālais parks”. Mēs ļoti ceram, ka to novērtēs arī mūsu apmeklētāji. Tas atkal ir viens tāds papildus bonuss šim Raiņa stāstam, Berķeneles stāstam.

Inese Baravika Raiņa mājas Berķenelē vadītāja

Tur jāsaka visai komandai paldies. Mans sapnis bija, lai Raiņa mājā Berķenelē divdesmit gadus skraida šādi bērni, lai ir balsis bērnu, jo Rainis dzīvoja šeit bērnībā. Cik var, tik viņiem izstāstīt, ka tā ir bērnības zeme, ka tā ir lauku zeme, pa kuru var basām kājām pa zāli staigāt. Es esmu laimīga tiešām… ļoti.

Plenērā piedalījās desmit mākslinieki no visas Latvijas, kā arī Lietuvas. Vairāku darbu autors ir amatu meistars keramikā, mākslinieks no Augšdaugavas novada – Valdis Grebežs. Viņa sirdij tuvākais vides objekts – “runājošās” durvis.

Valdis Grebežs amatu meistars keramikā

Tās ir ļoti simboliskas. Tās durvis ir vecas, kad dabūjām tās, bija ļoti smagas un vajadzēja apstrādāt, pēc apstrādāšanas palika vieglāk. Man patīk strādāt ar dabas materiāliem. Tāpēc arī ir tāda sajūtu taka, kur var sajust, ne tikai ar acīm paskatīties, bet sajust ar kādas smaržas, kādas skaņas, bet arī tiešām sajust, kā pastaigāt tuvāk dabai, pastaigāt pa dabas materiāliem. Saprast, ka arī šeit Rainis varbūt skraidīja ar savām plikajām kājiņām.

Ksenija un Anastasija Raiņa mājas Berķenelē apmeklētājas

Man visvairāk patika smiltis ar akmeņiem un kociņiem. – Man patika eglītes un čiekuriņi.

Sofija Raiņa mājas Berķenelē apmeklētāja

Bet man viss patika! – Gribam braukt šurp katru dienu!

Aleksejs Raiņa mājas Berķenelē apmeklētājs

Es šeit esmu no bērnības, jau kopš pirmās dzimšanas dienas šurp braucam un ir ļoti forši. Tagad esmu priecīgs, ka uzbūvēja jaunas atrakcijas bērniem, ir jaunas figūras, ka var atbraukt pat no citām valstīm un novērtēt, kā pie mums šeit viss ir labiekārtots.

Amatu mākslu plenērs īstenots pārrobežu sadarbības programmas projekta “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana” gaitā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Tāpat šīs programmas laikā atjaunota arī vēsturiskā Pliekšānu ģimenes klēts.

Inese Baravika Raiņa mājas Berķenelē vadītāja

Ir atjaunota klēts, ir uzlaboti pamati, ir sakārtotas telpas, ir iekārtotas telpas tā, lai var izstāstīt jebkuram vecumam, kā tad klētī, kas vispār glabājās. Ja no klēts izejam, tad ārā. Kas, ja ne mēs mācīsim to prasmi strādāt? Kā aug augs, ka to jāiesēj un jāravē, un beidzot dabūjam to ražu.

Raiņa mājas dārza teritorija Berķenelē ir aptuveni piecus hektārus plaša un radošajai komandai ir vēl daudz ideju, kā to labiekārtot un attīstīt. Šajā reizē plenēram un tā noslēguma pasākumam izvēlēts motīvs “Prieki visās gadskārtās”.

Maija Burima DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja

Šajā izlasē ir iekļauti mazāk pazīstami dzejoļi, dzejoļi bērniem, jo Raini mēs pazīstam kā simbolu un metaforu meistaru, taču Rainim ir arī tādi dzejoļi, kuru galvenais iedvesmas objekts ir dažādi dabas tēli. Mēs piedāvājam Rainiskot vasaru, vasaras pilnbriedu.

Inese Baravika Raiņa mājas Berķenelē vadītāja

Nākotnē domāsim, ko darīt tēviem un vecmāmiņām! Šis ir nākotnes tāds ļoti liels plāns. Kā dabūt visu ģimeni? Arī vecmāmiņu kopā, lai pieskata tos bērnus un zaļumballes rīkot.

Dalies:

Zilupe, Ludza un Kārsava aicina uz pilsētu svētkiem!

Pastnieki dodas izsaukumos arī uz mājām

Līdzīgi raksti