3X3 saiets pirmo reizi Preiļos

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 1 augusts, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 6 min.

Atvērtas sirdis, dzirkstošas acis un milzīgs entuziasms – šādas īpašības piemīt katram no aptuveni četrsimt 3X3 saieta dalībniekiem Preiļos. Vispasaules latviešu saiets šeit notiek pirmo reizi un tam dots vadmotīvs “Mūža ritums”. Tādēļ nedēļas garumā dažādu speciālistu vadībā ģimenes apgūst tautas tērpu darināšanu, tautasdziesmu un godu nozīmi, kā arī valodas, kultūras un vēstures tradīcijas.

Tā ir liela sirdsdegsme, kas mūs motivē saglabāt un nodot citiem latvisko dzīvesziņu un tradīcijas – stāsta vispasaules latviešu saieta 3X3 dalībnieki. Preiļu pamatskolā nedēļas garumā dažādās ieviržu nodarbībās un diskusijās vienojas teju 400 cilvēki. Viņu vidū ir arī vietējā iedzīvotāja Airita, kura jau gadu Japānā studē valodu, kultūru un medicīnas tehnoloģijas, ļoti cer ar jaunajām zināšanām atgriezties atpakaļ Latgalē. Viņu vidū ir arī Airita, kura jau gadu studē Japānā.

Airita 3X3 saieta dalībniece no Preiļiem un Japānas

Es pati dzīvoju ārzemēs un atbraucot uz Latviju, uz mājām, uz vienu mēnesi, ir fantastiski, ka šeit ir pilsēta dzīva! Tas ir fantastiski, lai tikai Preiļi zeļ un plaukst! Un ne tikai Preiļi, jebkura pilsēta, kur 3X3 ciemojas, manuprāt, iegūst arvien jaunu jaudu, arvien jaunu iespēju kustēties uz priekšu.

Gints 3X3 saieta dalībnieks no Jaunzēlandes

Šobrīd dzīvoju Jaunzēlandē, Hamiltonā jau septiņus gadus, bet tā es esmu no Rīgas. Braucam uz šejieni, uzsūcam latvisko dzīvesziņu, kultūru, lai tas saglabājas asinīs līdz nākamajam gadam, kad atkal ceram tikties šeit.

Zane 3X3 saieta dalībniece no Īrijas

Tās latviskās baterijas jau tiek uzlādētas tieši šeit. Tā arī dzīvo līdz nākamajam gadam ar visu šo, kas ir uztaisīts un ar visām tām sajūtām.

Saieta galvenais mērķis ir stiprināt latviskas ģimenes, sekmēt to draudzību un kopības izjūtu, attīstīt latvisku kultūrvidi. Šoreiz aptuveni piektdaļa dalībnieku ir ārzemju latvieši. Vieni ik vasaru dodas uz Latviju, citi piedalās latviskās aktivitātēs un mācās latviešu valodu mājās.

Luīze 3X3 saieta dalībniece no Čikāgas (ASV)

Tā bija mana pirmā valoda. Tā mēs arī runājam mājās, mums vienmēr, ja mēs runājam angliski mājās, mums vajag četrpadsmit pietupienus, tad mēs vienkārši runājam latviski viens ar otru.

Zane 3X3 saieta dalībniece no Īrijas

Dziesmu svētkos piedalījos es ar vidējo meitu, mācījāmies visas dziesmas. Mēs esam Īrijas Rietumu krastā un latviešu koris “eLVē” ir Dublinā un tad mēs reizi mēnesī svētdienās braucām uz mēģinājumiem, paši pēc tam mājās mācījāmies dziesmas, bija jauki.

Dina un Reinis Cepļi 3X3 saieta Preiļos organizatori

Šeit ir diezgan daudz nelatviešu, ir cilvēki no Portugāles, no Kanādas, no Holandes, jo viņi iepazīstas ar latviešu puišiem vai meitenēm un viņiem liekas, ka latviešu kultūra varētu būt kaut kas vērtīgs viņu ģimenēs, grib bērniem iemācīties latviešu valodu un tā mēs šo misiju pildām.

Katru gadu Latvijā notiek divi šāda veida saieti, nupat vispasaules latviešu ģimenes kopā bija arī Ludzā, bet Preiļos Cepļu ģimene tikšanos organizē pirmo reizi.

Reinis Ceplis 3X3 saieta Preiļos organizators

3X3 cenšas rīkot saietus vietās, kuras vēl nav uzņēmušas mūs un tas ir ļoti sarežģīti, ja ir 63. saieti, pēkšņi skatos, ka man ir dārgakmens – pilsēta, kas vēl nav apgūta. Es būšu pirmais. Šogad ir divi Latgalē, tomēr mums ir svarīgi būt Austrumos vairāk nekā kādu citu gadu.

Dina Ceple 3X3 saieta Preiļos organizatore

Mēs ritam cauri visiem tiem notikumiem, kas cilvēka dzīvē ir. Sākot no gaidībām, radībām, pirtīžām, atšķirtībām, krustabām, vedībām, pat bedībām. Šīs zināšanas par latvisko identitāti, par valodu, par kultūru, par tradīciju saglabāšanu, kā mēs to varam nodot tālāk.

Zane 3X3 saieta dalībniece no Īrijas

Es aužu celaini. Pirmo celaini. Vispār neesmu nekad iepriekš audusi. Esmu ļoti priecīga, ka sanāk. Ir ļoti interesanti, aizraujoši, tikai miega pietrūkst, bet tās tā ir vienmēr, normāli. 3X3 jau neguļ.

Gints 3X3 saieta dalībnieks no Jaunzēlandes

Šobrīd es šuju vamzi. – Jaku. – Vamzis ir jaka. [smejas visi] – Kur noderēs? – Daudzinājumā. Ir tāds svinīgs pasākums parasti nometnes noslēgumā, kur visi sapošas savās goda drānās, tautas tērpos.

Tā kā saieta tēma ir “mūža ritums”, daudzinājums būs veltīts cilvēka mūža galvenajiem godiem, jo īpaši – bedību tēmai. Preiļu iedzīvotāji un viesi aicināti pievienoties tradicionālajai saieta aktivitātei pils parkā 28. jūlija vakarā.

Dina Ceple 3X3 saieta Preiļos organizatore

Tas mērķis ir daudzināt jeb pavairot dziesmās un vārdos, pateicībās to, ko mēs gribam, lai tas vairojas. Ja šis mūžs ilgtu bezgalīgi, iespējams, mēs arī neiespringtu par to, kā mēs dzīvojam šodien, tātad tai bedību norisei nav tikai šī aprakšanas un visa pabeigšanās nozīme, bet tā viennozīmīgi mums iedod spēku ar maksimālu jaudu piedzīvot katru savu šodienu.

Nākamgad latvieši no visas pasaules saietos tiksies Koknesē un Limbažos.

Dalies:

Preiļos veido iedzīvotāju konsultatīvās padomes

Viļānos jauns graudu pieņemšanas punkts

Līdzīgi raksti