Preiļos veido iedzīvotāju konsultatīvās padomes

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 26 jūlijs, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Izskatīt vietējās kopienas priekšlikumus un iesniegt pašvaldībai par tiem ziņojumus, piedalīties budžeta jautājumu apspriešanā, līdzdarboties sabiedrisko pasākumu organizēšanā – tie ir tikai daži no iedzīvotāju konsultatīvo padomju uzdevumiem. Pašvaldību pieredze gan ir dažāda, jo ir pagasti, kur padomes darbojas pat ļoti aktīvi, citviet kūtrāk un vēl ir daudz jāstrādā pie šāda veida sadarbības uzlabošanas. Pirmo reizi padomes katrā no pagastiem tagad veido arī Preiļu novadā.

Visa jūlija mēneša garumā 14 Preiļu novada pagastos un pilsētā notiek kopsapulces un iedzīvotāju konsultatīvo padomju vēlēšanas. Pieredze atšķiras: daļā pagastu interesentu daudz un visi ļoti aktīvi, citviet māc raizes par papildus atbildību un pienākumiem.

Mārtiņš Landsmans z/s “Dobulnīki” saimnieks

Daudz jau cilvēku ir priekš Vārkavas. Cilvēki varbūt… tagad ir govju slaukšanas laiks, varbūt govis slauc, es nezinu. Bet arī baidās… Zināt? Varbūt kāds arī nezina. Vārkavas pagastā ir lauksaimniecība un visi pa darbiem saviem.

Ineta Liepniece Preiļu novada vecākā eksperte sadarbībā ar NVO

Pirmajos pagastos, kur mēs bijām, tur virmoja vairāk tāda neticība, vai tiešām dome uzklausīs, vai tiešām tam visam būs tāda atgriezeniskās saite. Varbūt arī šajās pirmajās sapulcēs bija šie iedzīvotāji mazāk ieradušies, bet tā atsaucība aug ar katru sapulci, ar katru pagastu, kurā mēs ierodamies. Aglonas pagastā bija 41 iedzīvotājs ieradies.

Nolikumā noteikts, ka katrā šādā padomē jābūt vismaz septiņiem cilvēkiem, pagaidām vidēji ievēlēti tiek deviņi, lielākais skaits – piecpadsmit – bija Preiļu pilsētā, divpadsmit Rušonas pagastā. Padomes darbības termiņš ir četri gadi un tās locekļi darbojas brīvprātīgi nesaņemot atalgojumu. Iespējams, tas, kā arī neizpratne par savām tiesībām arī ir vieni no biežākajiem iemesliem, kas attur iedzīvotājus no aktīvākas līdzdalības. To gan risināt palīdz dažādi projekti – uzsver jau pieredzējušas pašvaldības.

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes novadā kopumā ir 32 iedzīvotāju konsultatīvās padomes. To aktivitāte ir ļoti dažāda. Šogad pašvaldība un British Council pārstāvniecība Latvijā ar domnīcu “Providus” īstenoja projektu, diskusijas, praktiskās nodarbības un pasākumus, kuru laikā daudzas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kas līdz šim bija mazāk redzamas, aktivizējās.”

Aigars Zīmelis Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors

Tas, ko mēs sagaidām, kad ir jāpieņem lēmumi sastādot gada budžetu vai saprotot, kādus pasākumus realizēt vienā vai otrā vietā, ļoti pietrūkst šī kontakta, ļoti pietrūkst kvalitatīvas sarunas ar iedzīvotājiem. Ne vienmēr var paļauties uz politiķu viedokli. Mēs varam izdzīvot un iet uz priekšu tikai kā spēcīga kopiena. Līdz ar to šo cilvēku, iedzīvotāju līdzdalība ir ļoti, ļoti svarīga.

Aprīlī biedrība “Providus” informēja, ka padomes darbojas tikai desmit novados. Kūtrāka pašvaldību interese iespējama tādēļ, ka likumā padomju izveide noteikta kā rekomendējama, nevis obligāta. Turklāt Preiļu novadā līdz šim bija izveidotas vairākas nozaru padomes.

Aigars Zīmelis Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors

Vairāk vai mazāk veiksmīgi tās ir darbojušās, tā pati uzņēmējdarbības padome vai tagad, kas ir izveidota, jauniešu konsultatīvā padome. – Līdz šim, kāpēc nebija veidotas tieši teritoriālās padomes? – Tas viss pasākums jau, man liekas, pa lielam ir bijis politizēts. Nezinu, grūti to pateikt.

Ineta Liepniece Preiļu novada vecākā eksperte sadarbībā ar NVO

Abām pusēm ir jāmācās cieņpilni sarunāties, komunicēt, ierosinājumus sniegt, pamatot savu vajadzību, argumentēt visus savus viedokļus. Dome jau nezina, kas tur Sīļukalnā vajadzīgs, kas Aglonā un Rožkalnos, kas tādi tālākie novada punkti ir. Vietējais iedzīvotājs vislabāk saredz, kur to rozi stādīt, kur to soliņu nolikt, vai žogu jākrāso kapsētai vai nē.

Iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveides noslēdzošās vēlēšanas šaipus gaidāmas 26. jūlijā Pelēču pagastā.

Aija Bitinas Vārkavas pagasta iedzīvotāja

Mana baža šajās padomēs ir tas, cik aktīvi cilvēki tajās ievēlēti taps un, cik viņi būs gatavi aktīvi iesaistīties. Mums ir jādomā. Jādomā par savu vidi, ja mēs šeit paliekam, dzīvojam. Te uzaugs mūsu bērni un mazbērni. Tas jau arī ir pamatā – tā kopiena.

Smelteru un Upmalas ciemos šovasar notiks arī dārza svētki, kur par konsultatīvās padomes mērķiem un uzdevumiem varēs uzzināt vēl plašāku informāciju.

Dalies:

Rēzeknes novada svētki 2023

3X3 saiets pirmo reizi Preiļos

Līdzīgi raksti