DTTT pilnveido 21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā

Autors: Inese Brīvere - 27 jūnijs, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 6 min.

Mācību gadam beidzoties, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā aizritējusi konference, veltīta šogad īstenotajiem starptautiskajiem projektiem, kur galvenie dalībnieki ir skolotāji. Tā Erasmus+ personu mobilitāšu projektos, Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektos, veltītos mākslīgajam intelektam, digitālo prasmju attīstīšanai izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, kā arī Nordplus programmas projektā par IKT priekšmetu mācīšanas metodiku enerģētikas jomā gūta vērtīga pieredze.

Pieaugušo izglītība visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, kļūst arvien pieprasītāka, tāpēc ir jābūt gataviem to sniegt. Tādēļ Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācībspēki pulcējas konferencē, lai atskatītos uz šogad paveikto, apgūstot citu valstu iespējas. Lai attīstītu pieaugušo izglītības virzienu, sperti vairāki konkrēti soļi.

Sandra Celmiņa DTTT projektu vadītāja

Mums ir īstenošanā šobrīd 7 projekti. Divi no tiem ir ar Erasmus akreditāciju gan profesionālās izglītības, gan skolu izglītības sektorā. Līdz ar to gan skolotājiem, gan izglītojamajiem ir ļoti plašas iespējas attīstīties, pilnveidot prasmes, iemaņas ārvalstīs Somija ir labi zināma ar savu izglītības kvalitāti un attiecīgi mēs arī skatījāmies, kā notiek pieaugušo izglītības īstenošana, kādas programmas, kā tiek tas viss integrēts darba dzīvē. Šīs zināšanas tiek pielietotas praksē un tālāk nodotas arī jau apmācāmajiem.

No 2021.gada decembra līdz 2023.gada jūnijam divos posmos 9 tehnikuma darbinieki smēlās pieredzi ārvalstīs. 7 pedagogi pagājušā gada maijā piedalījās 6 dienu andragoģijas kursos Igaunijā.

Olga Iznova DTTT profesionālās izglītības skolotāja

Ieguvām lielisku pieredzi pieaugušo apmācībā. Daudz uzzinājām par andragoģiju, par kovīziju, un mēs bijām pirmie, kurus iedvesmoja Igauņu kolēģu pieredze.

Pedagogi, kas piedalījās apmācībā Narvā (Igaunijā), pēc projekta pabeigšanas jau ir izstrādājuši jaunas profesionālās pilnveides programmas uzņēmējdarbības un administrēšanas jomā. Tagad interesentiem tiks piedāvāts studēt “Viedā arhīva pārvaldību” un “Digitālo personāla vadību”, kā arī citur.

Olga Iznova DTTT profesionālās izglītības skolotāja

Kopā ar kolēģiem mēs plānojam realizēt jaunās neformālās izglītības programmas informācijas un tehnoloģiju jomā, enerģētikas jomā, skaistumkopšanas jomā un valodu jomā. Šis projekts bija pirmais pieaugušo apmācības projekts, kas deva mums jaunas idejas tehnikuma mācībspēku attīstībai un pilnveidei.

Pieredzes apmaiņa Narvā aizritēja profesionālajā apvienībā „Vestifex”, kas ir starptautiska un orientēta tieši uz pieaugušo izglītošanu, kas Igaunijas izglītības sistēmā ir veiksmīgi integrēta. Viens no kritērijiem, lai iestātos kādā no jaunajām programmām, ir vidējās izglītības nepieciešamība, bet atsevišķos moduļos pietiek arī ar pamatizglītību.

Olga Iznova DTTT profesionālās izglītības skolotāja

Cerēsim, ka būs interese pieaugušajiem strādāt, mācīties mūsu tehnikumā, apgūt jaunās profesijas, lai strādātu darba tirgū. Šeit iet runa par to, ka mēs varam apgūt profesiju, pilnveidot savas prasmes un dabūt atbilstošu izglītības dokumentu nu, piemēram, pa pus gadu.

Savukārt šī gada aprīlī 2 tehnikuma administrācijas pārstāvji, kas atbild par pieaugušo izglītības attīstību, devās uz Somiju, kur iepazina pieaugušo apmācības pieejas, lai šo mācību virzienu turpmāk ieviestu tehnikumā un iekļautu kopējā izglītības programmu piedāvājumā. Par saviem iespaidiem stāsta Jānis Punculis.


Jānis Punculis DTTT Inovāciju un attīstības nodaļas vadītājs

Galvenais uzdevums bija iepazīties ar Somijas labo pieredzi un šos piemērus izglītībā censties pārnest tik, cik daudz ir iespējams uz Latviju, lai mainītu šo pieaugušo izglītošanu, jo somi ir, manuprāt, ļoti tālredzīgi izvērtējuši, ka ir nepieciešams izglītot pieaugušos. Lai netērētu liekus naudas līdzekļus, ir jāpiesaista darba devēji, kuriem ir vajadzīgi konkrēti speciālisti.

Somijā skola ir orientēta uz mūžizglītību un ir ļoti liberāla, ļaujot cilvēkam turpināt sevis pilnveidošanos jebkurā vecumā un jebkurā brīdī.

Jānis Punculis DTTT Inovāciju un attīstības nodaļas vadītājs

Viņiem jebkurā brīdī ir iespēja atgriezties iegūt kaut kādu papildprofesiju, bet tas nenozīmē, ka viņiem skolas solā būs atkal jāsēž 3-5 gadus, bet viņam būs jānomācās tikai tas, kas ir nepieciešams viņa profesijai.

Katram tiek izstrādāts savs individuālais mācību plāns. Skolas solā viens otram līdzās var sēdēt tēvs un dēls un palīdzēt apgūt trūkstošās prasmes.

Jānis Punculis DTTT Inovāciju un attīstības nodaļas vadītājs

Skolotājs ir brīvs savos lēmumos, viņš virza skolēnu uz mērķi, tas ir kā Skola 20-30 māca – pašvadīta mācīšanās. Lūk, šī pašvadītā mācīšanās notiek nevis tāpēc, ka to prasa likuma gars, bet izglītojamie un izglītotājo to saprot kā savstarpēju palīdzēšanu un izglītošanu. Izglītība var notikt pat vienam audzēknim un šī situācija atšķiras arī no mums ar to, ka faktiski audzēknis pats meklē nākamo darba devēju.

Skolotājs norāda, ka jāmainās attieksmei arī uzņēmēju vidē, kurai jābūt ieinteresētai gūt profesionālus jaunos darbiniekus.

Projekta ietvaros jau tiek plānoti konkrēti kursi pavāriem, konditoriem, šuvējiem, tiks piedāvāta arī robotika un valodu apguve. Pieaugušo izglītība Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā vien tiek uzsākta un ir pirmais solis uz pavisam citu pieeju pašpilnveidei, bet kādam, kas nevar iekļauties darba tirgū, pavērsies ilgi meklētās iespējas.

Dalies:

Aizdomās par Justīnes nonāvēšanu apcietina tēvu un pamāti

XVIII Latgolys senioru dzīšmu i deju festivals Ruguojūs

Līdzīgi raksti