Ludzā atklāts jauns kokapstrādes komplekss

Autors: Beatrise Borise - 21 jūnijs, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Radīt vairāk nekā 50 jaunas darbavietas, nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, attīstīt uzņēmējdarbību – tie ir tikai daži no galvenajiem mērķiem Ludzas novada pašvaldības īstenotajā Eiropas Savienības projektā “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”. Tā tagad kādreizējās Linu fabrikas teritorijā izveidots komplekss, kas piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām un uz trīsdesmit gadiem parakstīts nomas līgums ar uzņēmumu SIA “Ludza wood”.

Tas bija liels risks, kas attaisnojās – tā Ludzā atklājot jauno ražošanas kompleksu – uzsvēra novada vadība. Uzņēmējdarbības attīstībai piemērotā teritorija pirms vairākiem gadiem bija degradēta, kādreiz šeit darbojās Linu fabrika, bet tagad īstenojot pārrobežu projektu sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu vairāk nekā trīs hektārus plašais zemes gabals labiekārtots un lielākā tā daļa nodota nomā kokapstrādes uzņēmumam “Ludza wood”.

Ilona Igovena Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Divi ražošanas kompleksi, trīs noliktavas, katlu māja, pamatne kaltēm, pamatne sadzīves konteineriem, kur ir arī paši sadzīves konteineri uzstādīti, krautnes laukumus un, protams, arī piebraucamie ceļi. Izbūvēta ir arī infrastruktūra, tātad komunikācijas, siltumtrase, ūdens, kanalizācijas pieslēgumi un arī vājstrāvas, bez kā nevar uzņēmējs, komersants šeit strādāt.

Edgars Mekšs Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Šis objekts teiksim tā ir lielākais tieši, kas vērsts uz uzņēmējdarbību Ludzas novada pastāvēšanas vēsturē, kur pašvaldība tieši ieguldīja līdzekļus, lai piesaistītu investorus. Uzņēmāmies noteiktus riskus, vai būs vai nebūs, Latvijā bija dažādi stāsti, kas notiek pašvaldībās, kad uzbūvē, iegulda naudu, tad grūti atrast komersantu. Bet mēs gājām šo ceļu, lai Latgalē taptu jauni uzņēmumi, lai reģioni attīstītos un, protams, cilvēki negribētu nekur doties tālāk.

Ilona Igovena Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Nomniekam šajā objektā ir jārada 52 jaunas darbavietas un jāpiesaista nefinanšu investīcijas 2,77 miljoni, kas ir vērā ņemams rādītājs.

Nomas līgums ar publiskajā izsolē uzvarējušo SIA “Ludza wood” noslēgts uz 30 gadiem un šobrīd uzņēmums aktīvi meklē jaunus darbiniekus. Pirmajā gadā iecerēts pārstrādāt aptuveni 16 000 kubikmetru koksnes, ar laiku jaudu palielinot.

Kārlis Laduss Uzņēmumu grupas “GoWood” izpilddirektors

Latgalē ir pietiekami pieejama koksne. Tāpēc mēs esam šeit un pamatā izmantosim vietējo. “GoWood” uzņēmuma grupa ir kurināmās koksnes produktu ražotājs un šajās jaunajās telpās plānojam ražot lielos apjomos kamīnmalku, tātad kaltēt žāvētu malku ar augstu kvalitāti, kas visa tiks eksportēta uz tādām valstīm kā Zviedrija, Norvēģija, Vācija, Lielbritānija, Īrija un Amerikas Savienotās valstis.

Šobrīd uzņēmums ir pasūtījis iekārtas un līdz vasaras beigām pirmās no tām jau būs uzstādītas. Savukārt, ražošanas kompleksa būvniecība ilga nepilnus divus gadus un tas bija liels izaicinājums kā pašvaldībai, tā būvniekiem.

Ilona Igovena Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Būvniecības gaitā mūs skāra arī kovida vilnis un ļoti būtisks iespaids arī kara dēļ Ukrainā, kas sadārdzināja šo objektu. Tātad saskārāmies ar materiālu sadārdzinājumu. Pašvaldībai nācās meklēt papildus risinājumus, lai piesaistītu papildus finansējumu.

Inga Rubene SIA “Ošukalns celtniecība” projektu vadītāja

Vietām, piemēram, metālam un betonam pieckārtīgi pacēlās cena. Bet ir gandarījums par padarīto, šodien mēs būvdarbus pabeidzam. Mēs esam guvuši ļoti labu pieredzi arī turpmākajā darbā, ko izmantot. Šis mums tik liela mēroga objekts ir pirmais, bet mēs būvējam vairākās pašvaldībās ražošanas ēkas, parasti tas ir viens angārs un kādas papildus telpas, šī noteikti mūsu pieredzē ir lielākā teritorija.

Projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” kopējās izmaksas ir vairāk nekā četri miljoni eiro, ko veido finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Ludzas novada pašvaldības un valsts budžeta dotācija. Tāpat pilsētā ir vēl vairākas līdzīga veida teritorijas, kur arī turpmāk iecerēts piesaistīt jaunus investorus.

Dalies:

Kubulos piemin 14. jūnija deportācijas

Dagdā atklātais vēsturiskais bruģis būs jāintegrē pilsētvidē

Līdzīgi raksti