Festivāls “Latvju bērni danci veda 2023” Preiļos

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 6 jūnijs, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 6 min.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” notiek katru gadu citā pašvaldībā. Tas ir pasākums, kurā vairāki tūkstoši dejotāju pulcējas, lai popularizētu tradīcijas un radošās aktivitātes arī laikā starp Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Viens no šīs vasaras lielkoncertiem par tematu “VĒJŠ”, kā arī svinīgs svētku gājiens nupat bija arī Preiļos.

Sajust īpašu noskaņu laikā starp Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, radīt prieku bērniem, kas dejo, viņu ģimenēm un dažādu reģionu iedzīvotājiem – tie ir tikai daži no galvenajiem festivāla “Latvju bērni danci veda” mērķiem. Šogad svētki mazajiem dejotājiem organizēti Preiļos un sirsnīgā kopā būšana, kā arī dižošanās izcelta krāšņā svētku gājienā no Andreja Paulāna ielas līdz Raiņa bulvārim.

Ilze Piskunova Riebiņu PII “Sprīdītis” tautas deju kolektīva vadītāja

Mēs esam no Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”. Esam paši mazākie Preiļu novada dejotāji. Vakar mēs nosvinējām izlaidumu un šodien mēs būsim te seši pāri. Tas ir brīnišķīgi! Tāda sajūta kopā esamība un tā tāda vienojoša komandas sajūta. Super! Mums ļoti patīk.

Alise Preiļu 1. pamatskolas 4. klases skolniece

Ar kādu noskaņojumu šodien esi šeit? – Es domāju, mēs esam priecīgi, laimīgi arī, jā.

Eduards Preiļu 1. pamatskolas 6. klases skolēns

Tāds priecīgs, nedaudz satraukts, jo ir daudz cilvēku ļoti, vispār ļoti aizraujoši. – Tev patīk dejot? Jā, ļoti. Jau dejās eju no dārziņa, visu skolas laiku un vispār mūs tāds kopīgums vieno. Mums ir ļoti draudzīgs kolektīvs.

Alise Preiļu 1. pamatskolas 4. klases skolniece

Man patīk tērpi un vispār tas ir sabiedriski, man liekas, forši, arī aizbrauksi kaut kur, kur neaizbrauksi viens.

Pavisam gājienā, kā arī citās festivāla aktivitātēs piedalījās 83 deju kolektīvi, kopumā teju 1600 dejotāji no izglītības iestādēm visā Latvijā.

Silvija Pranča Rēznas pamatskolas tautas deju kolektīva vadītāja

Mēs esam Rēznas pamatskola, deju kolektīvs “Rēzna” 1.-4. klase. Ar lielāko prieku mēs esam atbraukuši uz “Latvju bērni danci veda!” un mēs skola šo tradīciju izkopjam jau ļoti, ļoti, ļoti sen. Mēs esam apbraukājuši gandrīz visu Latviju. – Kā jums patika šodien dejot? – JĀ!!!

Kaspars Rēznas pamatskolas 1. klases skolēns

Cik sen tu jau dejo? – Nu, es nezinu… – Kurā klasē Kaspars mācās? – Pirmajā.

Zanda Mūrniece VISC Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vecākā eksperte dejas mākslas jautājumos

Gājiena sākumā mēs jutām, ka varbūt ir mazliet biklāki, tādi kautrīgāki, bet tad mēs iemācījāmies, ka ir pašiem jāuzsauc, ir jāatņem tos saucienus, ir jābūt priecīgiem, ir jāpriecājas par citu prieku.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” – tie ir mūsu mazie deju svētki, kur mēs kopā ar visiem Latvijas dejotājiem mēģinām gan iet gājienā, gan dejot savas kopdejas lielkoncertā, gan arī iedzīvināt visu pilsētu deju ritmos un deju skaņās. Šeit ir ļoti plaši pārstāvēti visi reģioni. Rīga, Jelgava, Preiļi, Rēzekne, Baldone, Ķekava, Pierīga, baidos kādu nenosaukt, bet ir visa Latvija šeit.

Pasākumos piedalījās arī Preiļu sadraudzības pilsētas Utenas deju kolektīvs. Šajā reizē festivāla vadmotīvs saistīts ar vēja simbolu un koncertprogrammās dalībnieki izdejoja savas iemīļotākās dejas. Daudziem tā bija pirmā šāda veida uzstāšanās pieredze.

Eduards Preiļu 1. pamatskolas 6. klases skolēns

Kā gatavojāties šim gājienam un arī koncertam? – Gājienam negatavojāmies, bet koncertam ļoti ilgi trenējāmies un grūti bija, dzenāja mūs.

Agra Bērziņa VISC Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja

Šī tradīcija jau ir 24 gadus, varbūt pat jau kādu gadu vairāk, kad mācību gada beigās bērni brauc uz dažādām Latvijas vietām, lai parādītu savu dejotprasmi. Šeit nav konkurss, katrs dejo savu izvēlētu programmu un vienlaikus, lai iepazītu Latviju, mūsu kultūrvēsturiskos novadus, iepazītu jaunas pilsētas, jaunas tradīcijas, satiktu jaunus draugus un, galvenais, arī, lai ieraudzītu, ka citi bērni dejo.

Festivālu“Latvju bērni danci veda” rīko Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs ik gadu sadarbojoties ar kādu citu Latvijas pašvaldību.

Agra Bērziņa VISC Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja

Es gribu teikt paldies visām pašvaldībām, kuras piekrīt, kuras iegulda gan savu darbu, gan savas idejas, ieceres, lai svētki būtu it kā vienoti, bet tajā pašā laikā arī atšķirīgi. Es ļoti lielu paldies gribu teikt Preiļu novada pašvaldībai, Preiļu Bērnu un jauniešu centra direktorei Aijai Caunei par enerģiju, par uzņēmību, par sadarbošanos ar visiem kolektīvu vadītājiem, lai katrs būtu savā vietā, savā laikā.

Zanda Mūrniece VISC Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vecākā eksperte dejas mākslas jautājumos

Tas it tas skolotāju neatlaidīgais darbs, ļoti lielā pašvaldību ieinteresētība noturēt šo tradīciju, dziesmu, deju, muzicēšanu, jebkuru radošo darbību, jo tas jau ir tas, kas mūsu Latvijas bērniem ir tas būtiskākais, iesēt viņu dvēselēs arī šīs te garīgās vērtības. Tikai vadītāju neatlaidīgs darbs ir rezultāts tam, ka mēs šodien redzam tik daudz dejotāju.

Preiļos festivāla aktivitātes un koncerti notika arī pie Galvenās bibliotēkas, parkā un citviet. Savukārt nākamajā dienā vairāk nekā 3500 mazie dejotāji festivālā pulcējās kopā Jūrmalā.

Dalies:

Tūrisma triatlons Ilūkstē

Aizvadītas 23. starptautiskās sacensības kinologiem

Līdzīgi raksti