Numernes valnī aizvadīts izzinošs pārgājiens

Autors: Beatrise Borise - 24 maijs, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Jau vairāk nekā gadu dabas parkā “Numernes valnis”, kas atrodas Ludzas novada Salnavas pagastā, tiek īstenots projekts “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”. Tā rezultātā dabas parkā iecerēts saglabāt vairākas reti sastopamas un īpaši aizsargājamas augu sugas, uzlabojot tām augšanas apstākļus.

Dabas parks “Numernes valnis” ir viena no teritorijām, kur rit Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanas projekts, par kura sākšanu vēstījām jau pirms aptuveni pusotra gada. Nupat “Latvijas Valsts mežu” pārstāvji te organizēja izzinošu pārgājienu dabas ekspertiem un citiem interesentiem, vēstot par paveiktajiem darbiem, gan pirmajiem secinājumiem.

Ieva Rove AS “Latvijas valsts meži” vides projektu vadītāja

Konkrēti šajā vietā mēs strādājam ar osu mežu stāvokļa uzlabošanu. Un šī uzlabošana ir virzīta, lai atjaunotu dzīves vietas īpaši aizsargājamām augu sugām un šim te Latvijas vienam no retākajiem mežu biotopiem – osa mežam, kas ir veidojies uz ledāju kušanas radīts reljefa formas. Šāds sugu biotopu apsaimniekošanas projekts Latvijā šis ir pirmais tik liela mēroga.

Numernas valnis ir viena no lielākajām meža silpurenes, smiltāju esparsetes, Ruiša pūķgalves un citu īpaši aizsargājamu augu sugu atradnes vietām tā reljefa dēļ. Jau šobrīd redzams, ka, pateicoties projekta īstenošanai, minēto augu skaits dabas parkā ir palielinājies, kā arī atrastas jaunas to atradnes.

Ieva Rove AS “Latvijas valsts meži” vides projektu vadītāja

Mēs veidojam atvērumus kokaudzēs. Jēga ir tāda, lai mēs veicinātu vairāk saules gaismu, jo šīs te ļoti retās augu sugas ir tieši atkarīgas no saules. Un arī īpatnība ir tāda, ka šīs te retās augu sabiedrības vēlas maz barības vielas. Tātad, arī šis te fokuss ir atsegt šo te granti, lai šo reto augu sēklas, tātad, var iesēties, nepazust. Jo mēs runājam par tādiem augiem, kas Latvijā ir tikai dažās vietās. Konkrēti Ruiša pūķgalve ir… Numerne pašreiz ir viena no 15 vietām, kur šis augs ir sastopams.

Normunds Bokta LVM Ziemeļlatgales reģiona mežkopības vadītājs

Tika retināta audze, priežu jaunaudze būtībā. Var teikt, pat ne retināta, bet dabiskota. Tātad, tā nebija klasiskā jaunaudžu kopšana, kā mēs to esam apraduši mežkopības procesā. Šis darbs konkrēti bija ļoti netipisks. Un tā rezultātā mežkopības meistaram nācās pielikt pūles, lai šis darbs tiktu veikts kvalitatīvi, normatīvo aktu ietvaros.

Lai arī lielākā daļa no biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanas projektā paredzētajām aktivitātēm Numernes valnī 103 hektāru platībā jau īstenotas, projekts vēl nav noslēdzies.

Aldis Laganovskis LVM Ziemeļlatgales reģ. Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs

No kopējiem darbiem vēl ir palicis zaru dedzināšana, ciršanas atlieku savākšana un mineralizēto laukumu veidošana.

Normunds Bokta LVM Ziemeļlatgales reģiona mežkopības vadītājs

Šo biotopu kopšanas darbu monitorings notiks arī turpmāk. Un tad jau, vērtējot situāciju dabā, tiks pieņemti lēmumi atkārtotai kopšanai vai kādam citam darbam, kas būs nepieciešams tajā brīdī.

Izzinošās pastaigas laikā vairākās vietās uzstādīti informatīvie stendi, lai arī ikdienā ikvienam būtu iespēja uzzināt par dabas parka “Numernes valnis” apkārtnes vēsturi, te sastopamajām dabas vērtībām un nosacījumiem, kas jāievēro, lai ar savu rīcību nenodarītu kaitējumu dabai.

Ieva Rove AS “Latvijas valsts meži” vides projektu vadītāja

Ir lieliski apskatīties ar acīm. Ne viss ir jāplūc, jānes mājās. Un saprotam arī to, ka šie retie augi, viņiem ir ļoti, ļoti specifiskas prasības. Tas nozīmē, ka 99,9%, ka tie neaugs, aiznesot tos kaut kur citur vai nemākot ar tiem apieties. Un šis ir tāds arī nopietna norāde, jo pastāv arī nosacījumi un sodi par īpaši aizsargājamu augu atradņu postīšanu vai vākšanu.

Līdztekus Numernes valnim Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu tieši uzņēmums “Latvijas Valsts meži” īsteno vēl 13 aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā.

Dalies:

Latgalē notiek pirmās palīdzības sacensības skolēniem

Rēzeknē jauna kultūrvieta – Rancāna pogolms

Līdzīgi raksti