Dāvids Rubens – talantīgs jaunietis no Rudzātiem

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 9 maijs, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 9 min.

Dāvids Rubens ir jaunietis ar plašu sirdi un daudzpusīgiem talantiem kā eksaktajās, tā humanitārajās zinātnēs. Viņš nāk no Rudzātu pagasta Līvānu novadā, bet šobrīd daļu ikdienas vada arī Rīgā, kur studē ekonomiku un strādā Vītolu fondā. Godinot Latviju tās neatkarības atjaunošanas gadadienā Dāvids dzimtajā pusē prezentēja savu pirmo dzejoļu krājumu ar nosaukumu “Tā pil laiks”.

Izcils darītājs ar latgaliešiem tik raksturīgo humoru katrā vārdā, rīcībā un idejā – tā Rudzātu iedzīvotāji Līvānu novadā raksturo jaunieti – Dāvidu Rubenu. Viņš sava ciema vārdu nu ar lepnumu popularizē Rīgā, bet mājās ģimenei palīdz nelielā zemnieku saimniecībā, kā arī piedalās virknē dažādu sabiedrisko aktivitāšu.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Attīstu sevi, piemēram, “Dzejas namā” va
i arī citu hobiju jomā un šogad arī bija tāda iespēja, piemēram, “Boņukā” pasniegt balvu ievērojamiem latgaliešiem. Šobrīd studēju Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas 3. kursā. Strādāju paralēli “Vītolu fondā” kā biroja administrators.

Dāvids arī pats ir viens no “Vītolu fonda” stipendiātiem, jo skolas gados regulāri ar augstiem panākumiem piedalījās kā reģiona, tā valsts un plašāka mēroga olimpiādēs.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Tāds lielāks sasniegums bija arī Eiropas Dabaszinātņu olimpiāde, kas bija vēl vidusskolas posmā. Es varu novilkt cepuri manas skolas un skolotāju priekšā! Sasaiste ar Rudzātiem nav zudusi. Priecājos, ka varu būt daļa no Rudzātiem joprojām.

Lai arī būs ekonomists, pandēmijas laikā Dāvids ģimeni un domubiedrus pārsteidza ar dzejas rakstīšanu, nupat vairāk nekā 70 dzejoļi izdoti viņa pirmajā dzejoļu krājumā un Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku nedēļā prezentēti dzimtajos Rudzātos.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Dzejoļu krājuma nosaukums “Tā pil laiks” ļoti labi izsaka arī to, par ko ir dzejoļu krājums, dažādi notikumi, kuri kā piles iekrīt mūsu dzīvē un tad arī veido šo tecējumu.
Prezentācija arī līdzīgi kā grāmatas tapšana ir manu draugu, paziņu kopprojekts. Tas top kopā ar žurnālisti Egitu Terēzi-Jonāni, kura arī ir dzejniece un vadīs šo sarunu kopā ar mani. Tad par
muzikālu tādu izpriecu būs atbildīgs mans brālis, kurš ir akordeona spēles zinātājs.

Dāvidu iedvesmo tādi rakstnieki kā Imants Ziedonis, Vizma Belševica, Sandra Ratniece un citi, savukārt daiļradi raksturo filozofiskas pārdomas par laiku, laimi, piedošanu un mīlestību.

Ne visi spēj redzēt. Ne visi, kas redz – saprot. Ne katrs, kas saprot, spēj darīt. Bet, tu, kas redzi, saproti un dari, no tevis ir divreiz vairāk prasīts, bet tāpēc – tev divtik vairāk arī dots.

Iveta Kārkle Rudzātu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dāvids ir kopā ar mums līdz šim pašam brīdim, tāpat sakari tiek uzturēti. Ir tradīcijas.
Ne visi arī tā uzsver, ka viņi ir no Rudzātu vidusskolas vai Rudzātu puses. Viņš tiešām ir patriots, arī viņa darbi par to runā. Kādreiz savā laikā ne velti viņš tika aicināts pie diviem prezidentiem.
Divi prezidenti: Levits un arī Raimonds Vējonis.

Skaidrīte Brūvere Rudzātu bibliotēkas vadītāja
Protams, ka lepojamies un tā grāmata mums vispār tāds pirmais pasākums, kad mums izaudzis savs dzejnieks un rakstnieks varbūt būs. Tāpēc varu novēlēt tikai, lai uz priekšu Tev veicas!

Taujāts par nākotnes iecerēm, aktīvais un radošais jaunietis ar pārliecību uzsver, ka redz sevi tikai un vienīgi Latvijā.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Ja mēs runājam, vai Rudzāti vai Rīga, vai kaut kur pa vidu? Tad droši vien kaut kur pa vidu vilcienā “Rīga-Daugavpils”, jo, man šķiet, ka nevar atteikties no tā, kas ir tavas saknes. Tādām mazām tautām kā latviešu tauta tā lielākā vērtība ir cilvēki. Mēs šobrīd esam 1,8 miljoni, tad pie šī skaitļa – ne mazāk – palikt un turpināt attīstīties varam tikai tad, ja mēs viens otru kaut kā turam rokās.

Dāvidam Rubenam jau tūdaļ maija vidū apritēs 22 gadi un turpmāk viņš cer izdot arī stāstu krājumu, gan ir sācis apgūt latgaliešu rakstu valodu, lai radošie darbi taptu arī latgaliski.

Izcils darītājs ar latgaliešiem tik raksturīgo humoru katrā vārdā, rīcībā un idejā – tā Rudzātu iedzīvotāji Līvānu novadā raksturo jaunieti – Dāvidu Rubenu. Viņš sava ciema vārdu nu ar lepnumu popularizē Rīgā, bet mājās ģimenei palīdz nelielā zemnieku saimniecībā, kā arī piedalās virknē dažādu sabiedrisko aktivitāšu.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Attīstu sevi, piemēram, “Dzejas namā” va
i arī citu hobiju jomā un šogad arī bija tāda iespēja, piemēram, “Boņukā” pasniegt balvu ievērojamiem latgaliešiem. Šobrīd studēju Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas 3. kursā. Strādāju paralēli “Vītolu fondā” kā biroja administrators.

Dāvids arī pats ir viens no “Vītolu fonda” stipendiātiem, jo skolas gados regulāri ar augstiem panākumiem piedalījās kā reģiona, tā valsts un plašāka mēroga olimpiādēs.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Tāds lielāks sasniegums bija arī Eiropas Dabaszinātņu olimpiāde, kas bija vēl vidusskolas posmā. Es varu novilkt cepuri manas skolas un skolotāju priekšā! Sasaiste ar Rudzātiem nav zudusi. Priecājos, ka varu būt daļa no Rudzātiem joprojām.

Lai arī būs ekonomists, pandēmijas laikā Dāvids ģimeni un domubiedrus pārsteidza ar dzejas rakstīšanu, nupat vairāk nekā 70 dzejoļi izdoti viņa pirmajā dzejoļu krājumā un Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku nedēļā prezentēti dzimtajos Rudzātos.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Dzejoļu krājuma nosaukums “Tā pil laiks” ļoti labi izsaka arī to, par ko ir dzejoļu krājums, dažādi notikumi, kuri kā piles iekrīt mūsu dzīvē un tad arī veido šo tecējumu.
Prezentācija arī līdzīgi kā grāmatas tapšana ir manu draugu, paziņu kopprojekts. Tas top kopā ar žurnālisti Egitu Terēzi-Jonāni, kura arī ir dzejniece un vadīs šo sarunu kopā ar mani. Tad par
muzikālu tādu izpriecu būs atbildīgs mans brālis, kurš ir akordeona spēles zinātājs.

Dāvidu iedvesmo tādi rakstnieki kā Imants Ziedonis, Vizma Belševica, Sandra Ratniece un citi, savukārt daiļradi raksturo filozofiskas pārdomas par laiku, laimi, piedošanu un mīlestību.

Ne visi spēj redzēt. Ne visi, kas redz – saprot. Ne katrs, kas saprot, spēj darīt. Bet, tu, kas redzi, saproti un dari, no tevis ir divreiz vairāk prasīts, bet tāpēc – tev divtik vairāk arī dots.

Iveta Kārkle Rudzātu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dāvids ir kopā ar mums līdz šim pašam brīdim, tāpat sakari tiek uzturēti. Ir tradīcijas.
Ne visi arī tā uzsver, ka viņi ir no Rudzātu vidusskolas vai Rudzātu puses. Viņš tiešām ir patriots, arī viņa darbi par to runā. Kādreiz savā laikā ne velti viņš tika aicināts pie diviem prezidentiem.
Divi prezidenti: Levits un arī Raimonds Vējonis.

Skaidrīte Brūvere Rudzātu bibliotēkas vadītāja
Protams, ka lepojamies un tā grāmata mums vispār tāds pirmais pasākums, kad mums izaudzis savs dzejnieks un rakstnieks varbūt būs. Tāpēc varu novēlēt tikai, lai uz priekšu Tev veicas!

Taujāts par nākotnes iecerēm, aktīvais un radošais jaunietis ar pārliecību uzsver, ka redz sevi tikai un vienīgi Latvijā.

Dāvids Rubens aktīvs un radošs jaunietis no Rudzātiem
Ja mēs runājam, vai Rudzāti vai Rīga, vai kaut kur pa vidu? Tad droši vien kaut kur pa vidu vilcienā “Rīga-Daugavpils”, jo, man šķiet, ka nevar atteikties no tā, kas ir tavas saknes. Tādām mazām tautām kā latviešu tauta tā lielākā vērtība ir cilvēki. Mēs šobrīd esam 1,8 miljoni, tad pie šī skaitļa – ne mazāk – palikt un turpināt attīstīties varam tikai tad, ja mēs viens otru kaut kā turam rokās.

Dāvidam Rubenam jau tūdaļ maija vidū apritēs 22 gadi un turpmāk viņš cer izdot arī stāstu krājumu, gan ir sācis apgūt latgaliešu rakstu valodu, lai radošie darbi taptu arī latgaliski.

Dalies:

Latgalē noslēgušās “Podnieku dienas”

Skolotājas profesija kā dzīves aicinājums

Līdzīgi raksti