Turpinās projekts “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā”

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 25 aprīlis, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 6 min.

Projekta “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā” 1. kārtas noslēgumā British Council pārstāvniecība Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar domnīcu “Providus” organizēja konferenci un tīklošanās pasākumu. Tā gaitā eksperti, ka arī valsts, pašvaldību pārstāvji un iedzīvotāji no visas Latvijas noskaidroja būtiskākās iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbības priekšrocības un izaicinājumus, kā arī dalījās pieredzē.

Kā izveidot iedzīvotāju konsultatīvās padomes un uzturēt tās efektīvi? Kādu ieguldījumu tas prasa no pašvaldības un pašiem iedzīvotājiem? Vai tas ir labs līdzdalības rīks teritorijas attīstībai un kopienas piederības sajūtas veicināšanai? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem gūt atbildes diskusijās centās interesenti, eksperti un dažādu pašvaldību pārstāvji konferencē “Iedzīvotāju padomes Latvijā”.

Zane Matesoviča British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

Viņi ir tie, kas palīdz un dod balsi varbūt mazāk aizsargātām un mazāk dzirdamām sabiedrības grupām. Ja tiek domāts par to, ka iedzīvotāju padomē darbojas ļoti dažādi ļaudis, ka netiek izslēgts neviens: jauni, veci, ar dažādu materiālo stāvokli, vīrieši, sievietes, cilvēki ar dažādu ģimenes stāvokli, sociālo piederību. Rēzeknes novadam šī ir tāda sena un laba pieredze, vēl pirms valstī par šo sāka runāt, jūs jau to darījāt.

Vija Piziča Viļānu pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Rēzeknes novads ir patiesībā ļoti forši to sācis, tas ir pirmais, kas to ir darījis. Tātad mums ir vislielākā pieredze kā novadam, atliek mums to kopējo intelektu likt kopā un transportēt uz visu Latviju. Forši! Latgale rullē! Man liekas, ka tā ir tā fantastiskā lieta, kas ir iedzīvotāju padomēm, ka tā ir tāds kopienas lobijs.

Viļānos jauna Iedzīvotāju konsultatīvā padome ievēlēta pirms dažiem mēnešiem un likums nosaka, ka tā un pārējās Rēzeknes novada, kā arī citu pašvaldību padomes ir brīvprātīgas iedzīvotāju konsultatīvās institūcijas, kas veicina kopienas savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību ar pašvaldību kopējam labumam.

Vija Piziča Viļānu pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Jaunieši Viļānos gribētu braukt ar “Bolt” skrejriteņiem, viņi gribētu vēl kafejnīcu, viņi gribētu, lai ir vietas, kur viņi var atpūsties. Esam arī šobrīd jau uzrunājuši pašvaldību un es ceru, ka viņi iesaistīsies un rakstīsim kopā projektu par to, lai Viļānos būtu viedais āra dēlis. Lai būtu informācija par to, kas notiek Viļānos. Viegli pieejama, redzama, apgaismota, moderna, lai tur būtu intervijas ar Viļānu iedzīvotājiem, lai tur būtu varbūt kāda gadskārtu mūzika.

Juris Dombrovskis Maltas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

Nenoasfaltējām ceļu, nenobruģējām ielu kaut kādu, varbūt nenojaucām graustu, bet mēs ar savām idejām, ar saviem priekšlikumiem gājām un, ja tie tika sadzirdēti un tika realizēti, tad tas jau bija mūsu darbs.

Līdz ar iedzīvotāju konsultatīvo padomju priekšrocībām, diskusijās pārrunāti arī līdzšinējie izaicinājumi.

Juris Dombrovskis Maltas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

Sākotnēji nebija mums viegli, tad, kad mēs lūdzām un runājām par kaut kādām problēmām, atbildes varbūt bija tādas: “Jums vajag, jūs arī dariet!” Pēc laika tās atbildes tapa tādas: “Ja vajag, mēģināsim kaut ko.”, ar laiku jau tas bija: “Jā, darām. Darām kopā!” No gada uz gadu tā situācija uzlabojas.

Līvija Plavinska Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītāja

Mēs esam maza valsts, bet mēs – pašvaldības esam ļoti atšķirīgas. Tajā brīdī, kad mēs izpildām primārās funkcijas, kas ir pašvaldībai: izglītības organizēšana, komunālā saimniecība, dažādi citi visi darbiņi, patiesībā mums brīvie līdzekļi ir krietni, krietni mazāki, nekā pašvaldībām, kas atrodas centrā un Pierīgā un arī tātad Iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm lemt tiesības un izvēles tiesības ir krietni vien mazākas.

Konferenci ar paneļdiskusijām organizēja British Council pārstāvniecība Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar domnīcu “Providus” projekta “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā” gaitā. Tas bija aktivitāšu 1. posma noslēgums un jau top idejas par turpinājumu.

Zane Matesoviča British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

Iedzīvotāju padomes tiešām ir efektīvs rīks iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai, vēl vairāk – tas ir rīks arī sabiedrības saliedētības veicināšanai. Mēs nodrošinājām dažādus seminārus, tīklošanās aktivitātes, arī šovakar pēcpusdienā, kad noslēgsies konference, būs turpinājums tieši iedzīvotāju padomju dalībniekiem, kas bija mūsu projektā.

Konferencē pieredzē par iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbību dalījās arī Ropažu un Tukuma novada pārstāvji, tāpat tai varēja pieslēgties attālināti. Diskusiju ieraksts ir saglabāts un turpmāk skatāms arī British Council Facebook lapā.

Dalies:

Vīgantos vienojas Lielajā latvāņu talkā

Balvu teritoriālā invalīdu biedrība talko kopā ar “Latvijas Valsts mežiem”

Līdzīgi raksti