Vienīgajai tradicionālās mūzikas programmai vidējā izglītībā – 10

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 15 marts, 2023 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Tadicionālās mūzikas instrumentu spēli, dziedāšanas specifiku un teoriju vidējās izglītības profesionālā līmenī šobrīd iespējams apgūt tikai Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Nupat ar lielkoncetu nosvinēta unikālās programmas desmit gadu jubileja. Skola lepojas, ka programmu vada tās bijušie audzēkņi un cer, ka turpmāk lielāku vērību tradicionālajai mūzikai pievērsīs vidusskolās arī citos reģionos.


Latvijā vienīgās vidējās izglītības programmas “Mūzika – tradicionālā mūzika” desmitās jubilejas svinību koncerts iesākās ar ganu saucienu, kam sekoja latgaliešu, gan arī latviešu un citu tautu no paaudzes paaudzē nodotās dziesmas un melodijas. Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā šobrīd mācās vairāk nekā 40 jaunieši, no kuriem pieciem lielāka interese ir tieši par senajām tradīcijām un folkloru.


Antra Toporkova Izgl. prog. “Mūzika – Tradicionālā mūzika ” 2.kursa audzēkne no Ciblas
Es folklorā darbojos kopš bērnības, kad mamma aiz rociņas ieveda kapellā, bet tad es sapratu pa dzīvi, ka gribas laikam vēl vairāk tajā folklorā ielīst un tad es aizbraucu uz vijoles nometni, kuru vadīja mūsu skolotāja Liene Brence un man iepatikās!


Domeniks Slišāns Izgl. prog. “Mūzika – Tradicionālā mūzika 4. kursa audzēknis no Upītes
Kas tad cits saglabās šo visu, ja ne mēs?! Man arī, var teikt, tāds pats stāsts. Jau no pašas bērnības esmu tajā visā iesaistīt folklorā, folkloras darbībā, dziedu, dejoju, spēlēju.


Desmit gadu laikā tradicionālo mūziku vidējās izglītības līmenī apguva jaunieši no visa reģiona, mācījās arī pārnovadnieki, tomēr programma ir specifiska, ar uzsvaru tieši latgaliešu tradicionālajās dziesmās un instrumentu spēlē.


Liene Brence JIRMV izgl. prog. “Mūzika – Tradicionālā mūzika” nodaļas vadītāja
Sākot ar vijoli, mandolīnu, dūru cītara, cimbala, mazās bundziņas, cītarkokle, kokle un galvenais – arī dziedāšana. Mēs arī esam devušies ekspedīcijās pa Latviju, ne tikai Latgali. Vienmēr jāatceras, ka tie teicēji, kas ir bijuši šo gadu laikā, viņi aiziet tajā saulē un, lai tas nepazūd, mums ir jāpalīdz ar dažādiem līdzekļiem arī skolās ieviešot šo mācību programmu.


Raimonds Arbidāns Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas direktors
Tas ir arī unikāls tāds notikums, jo šī programma ir vienīgā Latvijā, ko var apgūt Mūzikas vidusskolās un es esmu pārliecināts, ka arī pasaulē tā ir tāda vienīgā programma, jo pārsvarā šeit ir arī latgaliešu mūzika.


Antra Toporkova Izgl. prog. “Mūzika – Tradicionālā mūzika” 2.kursa audzēkne no Ciblas
Latviešu un pasaules tradicionālā mūzika, mums ir improvizācija, mēs mācāmies par tradicionālo deju
un vēl no tādiem tieši specialitātes priekšmetiem ir ansamblis, kur, jā, mēs sanākam visi tādi, kādi esam, ko mēs protam un liekam kopā tās prasmes. Dziedot latgaliski, spēlējot latgaliešu melodijas, var just, ka tās ir savas.


Viena no galvenajām šīs programmas idejām ir nostiprināt, kā Latgales, tā visas Latvijas mūzikas interesentu izpratni par tradīcijām profesionālā līmenī vēl pirms studiju uzsākšanas augstākās izglītības iestādēs. Šobrīd ļoti trūkt pieredzes apmaiņas iespēju.


Liene Brence JIRMV izgl. prog. “Mūzika – Tradicionālā mūzika” nodaļas vadītāja
Tepat blakus Igaunijā kaut vai, jo viņiem arī nemaz tik daudz nav, šāda veida programmas ir, ja es nemaldos, divas. Es gribētu aicināt arī pārējās Mūzikas vidusskolas nebaidīties izveidot arī šāda veida izglītības programmu tieši vidusskolas līmenī. Tad mums būs ar ko sadarboties, mēs varēsim doties viens pie otra, mācīties viens no otra un krāt pieredzi.


Raimonds Arbidāns Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas direktors
Pats galvenais, ko gribētos, lai vecāki ļautu saviem bērniem izvēlēties tādu profesiju kā mūziķis jebkurā mūzikas izglītības programmā, jo, jāsaprot, ka kultūra, mūzikas izglītība – tā ir mūsu nācijas viena no pašsaglabāšanās iespējām.


Skola lepojas, ka vairums tradicionālās mūzikas programmas absolventu atgriezušies šeit kā pedagogi un ir atpazīstamas personības visā Latvijā,viņu vidū etnomuzikologs Ēriks Zeps un citi.


Liene Brence JIRMV izgl. prog. “Mūzika – Tradicionālā mūzika” nodaļas vadītāja
Mēs kopā ar Sandru Mežori, Aiga Bokonova un es mēs izveidojām sākotnējo programmas ceļu. Piemēram, Aleksandrs Maļķevičs, kas arī būs redzams koncertā. Tāpat arī daudzi citi, Gunārs Igaunis ir strādājis, Ilmārs Dreļs ir strādājis, Guntra Kuzimina-Jukna. Paldies visiem par ieguldīto darbu. Paldies par to, ka vienmēr ir kāds bijis, kas ar padomu padalās vai kādu labu domu.
Dalies:

Daugavpilī ar ukraiņiem vienojas mākslā, tradīcijās un mūzikā

Ar motorizētu transportu Rāznā un Lubānā var tikai ar atļaujām

Līdzīgi raksti