Restaurēti Daugavpils cietokšņa 7. bastiona kazemāti

Autors: Beatrise Borise - 30 decembris, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir vadošais partneris projektā “Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai”. Tā gaitā restaurēti Daugavpils cietokšņa 7. bastiona kazemāti un tie pielāgoti Daugavpils Marka Rotko mākslas centra keramikas atvērto fondu funkcijām.

Pirms gandrīz diviem gadiem jau vēstījām par gaidāmo Daugavpils cietokšņa 7. bastiona vizuālā tēla atjaunošanu, kas bija sen lolots sapnis. Restaurācijas darbi tika plānoti jau kopš 2015. gada, jo eskarpa sienu un citus bastiona elementus bija pamatīgi skāris laika zobs. Nu granītakmeņu siena atjaunota.

Artjoms Mahļins Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nod. vecākais eksperts projektu jaut.

Šajā posmā te bija tādi lieli trīs iegruvumi un, nu, jāatzīmē, ka bija diezgan bīstami te staigāt. Ir atjaunots arī dekoratīvais parapeids, ir hidroizolācija atjaunota šiem vaļņiem. Protams, arī labiekārtots vaļņu augšējā virsma. Būs ērti staigāt pa to valni, protams, ievērojot visus piesardzības momentus.

Visa Daugavpils cietokšņa apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis, tāpēc atjaunošanas darbus bija svarīgi veikt atbilstoši vēsturiskajam izskatam.

Artjoms Mahļins Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nod. vecākais eksperts projektu jaut.

Mums izdevās dabūt 7.bastiona vaļņa vēsturisko rasējumu, līdz ar to mēs arī atjaunojām tam valnim to vēsturisko izskatu. Vismaz profilu, kā tas valnis izskatījās 19.gs. Pirms sākt būvdarbus, vēsturisko šuvju aizpildījums vai apmetums, ķieģelis tika sūtīts uz specializēto laboratoriju, lai, nu, precizētu to sastāvu. Piemēram, murjava ir speciāli izstrādāta Daugavpils cietoksnim un arī nosaukta par godu Daugavpils cietoksnim, jo tā ir ļoti pietuvināta tam vēsturiskajam analogam.

Restaurācijas darbu laikā ievērojamākās pārmaiņas piedzīvojuši Daugavpils cietokšņa 7. bastiona kazemāti jeb valnī iebūvētas telpas. To stāvoklis bija neapmierinošs, un pastāvēja bažas par kultūras pieminekļa elementu saglabāšanu, gan pieejamību apmeklētājiem.

Artjoms Mahļins Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nod. vecākais eksperts projektu jaut.

Šeit bija izbūvētas vairākas starpsienas, priekšējās sienas, ko arī mums nācās visu arī demontēt, tā, nu, lai pilnībā atbrīvotu šīs telpas, lai parādītu to skaistumu, tieši akcentējot ķieģeļu likšanas un mūrēšanas mākslu. Jo faktiski ir ļoti grūti atrast, īpaši velvēs vai arkās, kaut kādus divus līdzīgus ķieģeļus. Ir vairākas vietas, kur ķieģeļi bija izkrituši, ir protezēti. Ir atjaunotas arī šuves gan pamatos, gan arī šajās ķieģeļu velvēs.

Šobrīd kazemātos jau iebūvēti arī stikla konteineri, kuros tiks izvietoti mākslas darbi no Marka Rotko mākslas centra kolekcijas.

Artjoms Mahļins Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nod. vecākais eksperts projektu jaut.

Rotko centram jau nepietiek savu iekšējo telpu fondu glabāšanai dažādām kolekcijām, līdz ar to šī ir papildu iespēja gan glabāt kaut kādus mākslas darbus, gan arī izlikt, nu, varbūt tādai plašākai publikai ekspozīciju.

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona restaurācijas darbi bija iespējami pateicoties dalībai projektā “Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai”, kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, un to finansē Eiropas Savienība.

Dalies:

“Latvijas zaļais zelts – meži” 3.raidījums

No nākamā gada pašvaldībās darbu sāks Iedzīvotāju padomes

Līdzīgi raksti