Sumināti labākie Augšdaugavas novada skolēni

Autors: Beatrise Borise - 17 novembris, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Pirms četriem gadiem Augšdaugavas novadā aizsākta jauna tradīcija – svinēt “Goda dienu”, kurā tiek sveikti novada izglītības iestāžu labākie skolēni. Šogad pasākums notika Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”, kura laikā Pateicības raksti pasniegti 23 skolēniem.

“Goda diena” ir nu jau par tradīciju kļuvis Augšdaugavas novada pasākums, kurā par teicamām sekmēm mācību priekšmetos, piedalīšanos olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos tiek sumināti panākumiem bagātākie Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolēni. Svinīgā pasākumā aizsākumi meklējami 2018.gadā, līdz ar Latvijas simtgades sagaidīšanu.

Janita Zarakovska Augšdaugavas nov. pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja

Mēs suminām labākos skolēnus no skolas. Katra skola izvirza, mēs izstrādājam nolikumu, nolikumā norādām, par kādiem sasniegumiem, ko jāparāda katram skolēnam, lai viņš nokļūtu šajā pasākumā. Principā no katras skolas ir pa vienam. Nu, ja ir ļoti, ļoti grūti izšķirties, tad ir pa divi. Šobrīd tā apbalvošana notiek tāpēc, ka ir patriotu nedēļa. Un mēs to pielīdzinām tādiem nu tā kā valsts svētku pasākumam.

Šogad Augšdaugavas novada Pateicības rakstus un lādīti, kuras simboliskā nozīme ir glabāt iegūtās zināšanas, saņēma 23 jaunieši. Par savu panākumu atslēgu viņi dēvē ieguldītās pūles mācību vielas apgūšanā, gan skolotāju palīdzību un ģimenes atbalstu.

Vladislavs Vanags Zemgales vidusskolas 6.klases skolēns

Vecāki palīdz un es pats ļoti labi iedziļinos mācību procesā. —Kurš mācību priekšmets tev patīk vislabāk? —Laikam matemātika. —Kāpēc? —Nezinu, tas viss šķiet interesanti. Rēķināt, risināt uzdevumus.

Anna Virbale Sventes vidusskolas 9.klases skolniece

Es vienkārši ticu sev un man viss sanāk! Tieši pateicoties tam un pateicoties skolotājiem, maniem vecākiem. Es jau izplānoju visu, par ko gribu kļūt. —Un, ja nav noslēpums, par ko tu gribi kļūt? —Nu, tas nav noslēpums. Es gribu kļūt par psihologu.

Adrians Ivo Šaršuns Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9.klases skolnieks

Es vispār nezināju, ka es biju valsts olimpiādē piedalījies.Un kas tā bija par valsts olimpiādi, kurā priekšmetā? —Nu, laikam, ka matemātikas. —Un tas varbūt ir arī tavs mīļākais priekšmets? Vai kuri priekšmeti tev padodas visvairāk? —Nē, es teiktu, ka man vislabāk padodas angļu, bet vislabāk patīk sports.

Godinot skolēnus, Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska aicināja neapstāties pie sasniegtā un arī turpmāk būt sava novada patriotiem, pēc izglītības kāpņu virsotnes sasniegšanas atgriežoties un attīstot to jau kā jaunajiem speciālistiem.

Janita Zarakovska Augšdaugavas nov. pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja

Prieks par visiem tiem mūsu beidzējiem, kas aiziet tālu dzīvē un tiek tālu dzīvē, kuriem ir lieli sasniegumi arī turpmākajos darbos un turpmākajā dzīvē. Novēlētu būt tikpat radošiem, tikpat aktīviem un vēl aktīvākiem, ar labākiem sasniegumiem vēl piedalīties olimpiādēs, konkursos, skatēs, būt arī iniciatīvas bagātiem, ar savu viedokli, pastāvēt par savu viedokli, lai tas viņus pavada arī turpmāk. Un lai viņi būtu tādi īsti Latvijas patrioti, kuri domātu par mūsu zemi, kuri domātu par tās labklājību arī turpmāk.

“Goda dienas” pasākuma izskaņā par nesavtīga darba ieguldījumu mācību procesā Pateicības raksti pasniegti arī Augšdaugavas novada izglītības iestāžu vadītājiem.

Dalies:

Antona Rupaiņa muzejā izveido atklāto krājumu

Satrauc vecas apbedījumu vietas turpmākā nākotne

Līdzīgi raksti