RTA ir liela loma latgaliešu valodas tekstu un runas korpusu izveidē

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 26 oktobris, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Atjaunots un papildināts latgaliešu valodas korpuss, organizēta starptautiska konference par tekstu un tekstpratību, kā arī ekspedīcijā apkopota dažādu paaudžu Aglonas iedzīvotāju mutvārdu runa – tie ir tikai daži no rezultātiem, ko divu gadu garumā izdevies sasniegt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darba grupai piedaloties projektā “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”. Nupat projekts noslēdzies un visi interesenti par to var uzzināt vairāk, kā arī izmantot darbā un pētījumos informāciju no mājaslapas https://mularkorpuss.rta.lv/#!/.

“Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” ir projekts, kurā divus gadus piedalījās arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darba grupa ar profesori, valodnieci un pētneici Sanitu Martenu kā galveno virzītājspēku priekšgalā. Tagad projektam noslēdzoties ar jauniem dažādu žanru: no publicistikas un daiļliteratūras līdz pat zinātniskiem rakstiem jeb aptuveni vienu miljonu vārdlietojumu papildināts mūsdienu latgaliešu valodas tekstu korpuss “MuLa”.

Sanita Martena profesore, projekta RTA grupas vadītāja

Otrs jauns resurss, kas mums ir radīts no jauna akadēmijā sadarbībā ar Poznaņas universitātes profesori Nicole Nau, kā arī ar vācu kolēģiem – tas ir mūsu “MuLaR” korpuss – runas korpuss. Runas korpuss, kas nozīmē audio ieraksti un ierakstu transkripti. Mēs pagājušajā vasarā Aglonā vācām ierakstus ar vietējiem iedzīvotājiem, gan ar bērniem, ar vecāko paaudzi. Ierakstījām viņu runu latgaliski.

Antra Kļavinska RTA docente, vadošā pētniece

Tekstu korpusu jau arī iepriekš esmu izmantojusi savos pētījumos un, protams, ka tas apjoms vienmēr ir problēma, tāpēc jo lielāks apjoms jo vairāk datu un jo daudzveidīgāki arī tie rezultāti. Tas ir svarīgi gan pētniekiem, kas pēta latgaliešu rakstu valodu, gan arī tiem, kas grib mācīties latgaliešu valodu!

Vienkāršāk skaidrojot – korpuss ir tekstu krātuve digitālajā vidē. Projekta laikā veiktās aptaujas dati gan liecina, ka tikai retais tos izmanto, tāpēc ir ļoti svarīgi popularizēt, kur un, kā korpusi var noderēt. Tagad sagatavotas sešas video lekcijas, kas būs pieejamas jebkuram interesentam.

Sanita Martena profesore, projekta RTA grupas vadītāja

Lai parādītu ceļus, kā var mācīties latgaliešu valodu, kā var mācīt latgaliešu valodu izmantojot korpusus. Tas ir resurss, kur skolēns var pats ļoti aktīvi strādāt un varbūt, ja viņam patīk digitālā pasaule, ka tad viņiem liksies, ka latgaliešu valoda ir moderna, jo tā ir tehnoloģijās!

Antra Kļavinska RTA docente, vadošā pētniece

Video lekcijās tieši runāšu par to, kā tekstu korpusus un citus digitālos resursus varētu izmantot latgaliešu valodas mācību procesā tieši runājot par īpašvārdiem, par personvārdiem un par vietu vārdiem. Var redzēt tieši metadatos tieši periodu, kurā periodā, kādas valodas parādības vērojams un arī, kas ir šo tekstu autori.

Galvenā projekta ideja ir nodrošināt plašāku redzamību un piekļuvi humanitārajiem digitālajiem resursiem, gan arī veicināt to izmantošanu kā izglītības, tā citās nozarēs. Dažādus visas Latvijas korpusus var atrast vietnē www.korpuss.lv, savukārt iepriekš pieminētajam latgaliešu valodas korpusam “MuLaR” ir arī sava atsevišķa lapa.

Sanita Martena profesore, projekta RTA grupas vadītāja

https://mularkorpuss.rta.lv/#!/ un tas korpuss, mēs nedaudz, nedaudz vēl to noslēdzam, piemēram, tā pirmā lapa vēl ir angļu valodā redzama, bet tā būs gan latviešu, gan latgaliešu, tur mums vēl ir ko darīt. Projekts ir noslēdzies, bet darbi nē. Darbi vēl turpinās.

Antra Kļavinska RTA docente, vadošā pētniece

Darbs tiešām turpinās un šogad ir sācies un līdz 2024. gadam turpināsies Valsts pētījumu programmas LETONIKA projekts “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”. Galvenais uzdevums mums ir tieši pilnveidot un papildināt latgaliešu runas korpusu. Iespējams, ka arī būs jauni teksti latgaliešu valodā, būs iespējams papildināt arī tekstu korpusu.

Sanita Martena profesore, projekta RTA grupas vadītāja

Ja aicinās, arī labprāt kādos kursos vadīsim nodarbības skolotājiem, tātad, kā var izmantot korpuss.lv, arī Latgales reģionālā televīzija var pameklēt kādu noteiktu vārdu, konceptu, paskatīties, kas par to ir korpusā un tā rast idejas sižetiem!

Valsts pētījumu programmas projektā “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darba grupa piedalījās kopā ar partneriem no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Liepājas Universitātes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Kopējas projekta finansējums ir vairāk nekā 1 200 000 eiro.

Dalies:

Tapusi sociālā reklāma un veido filmu par invazīvo sugu ierobežošanu

Rēzeknē izgatavo blindāžas sveces

Līdzīgi raksti