Īsteno projektu ar mērķi integrēt mūsdienu tehnoloģijas interešu izglītībā

Autors: Beatrise Borise - 24 oktobris, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Maltas vidusskolā un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” aizvadītas projekta “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” aktivitātes. To starpā arī meistarklases, kurās bija iespēja uzzināt vairāk par dažādiem robotiem, to darbību ar mērķi uzlabot interešu izglītības programmas projekta dalībvalstīs.

Maltas vidusskola ir viena no pieturvietām, kur Erasmus+ projekta “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” ietvaros ieradušies skolēni un skolotāji ne vien no dažādām Latvijas pilsētām, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Slovēnijas. Šeit norisinājās radošas meistarklases, lai iepazītu dažādas tehnoloģijas, gan vienlaikus uzlabotu angļu valodas zināšanas.

Vinera Dimpere Maltas vidusskolas direktore

Skola ļoti vinnē no šiem projektiem. Īpaši ES projekti, erasmus+ projekti, jo šī te covid laikā visi projekti bija apstājušies. Tā ir ļoti laba prakse, jo tieši skolēni var pavingrināties arī angļu valodas zināšanas, papraktizēties un arī parādīt, ko viņi ir iemācījušies, ko viņi prot un citus pamācīt, un aizbraukt uz citām skolām, valstīm un apskatīties, kā tur dzīve notiek skolās.

Ērika Teirumniece Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece

Šie projekti paver iespēju, ka arī partneri atbrauc pie mums uz LV. Tātad, ir iespēja, ja arīnegribas braukt uz ārzemēm, tepat LV komunicēt, iegūt šo pieredzi, šo te arī starptautisko komunikāciju tepat LV. Un tie ir arī pieaugušie, kuri šādā veidā ceļ savu kvalifikāciju. Faktiski erasmus programma ir vērsta uz šo te sadarbību, tā ir mobilitāte dažādos līmeņos. Un pašvaldības nostāja ir tāda, ka darbiniekiem ir jāredz, kas notiek citās valstīs, kas notiek pie mums. Mēs varam salīdzināt, mēs varam redzēt, kā mēs virzāmies, vai mēs esam uz pareizā ceļa, kas mums ir jāmaina.

Projektā galvenokārt iesaistījušies skolotāji un skolēni, kuri ikdienā aktīvi darbojas interešu izglītībā, jo iecerēts, ka dalība projektā būs kā stimuls ieviest jaunus pulciņus, integrējot tajos robotiku un mūsdienīgas tehnoloģijas.

Inta Rimšāne Rēzeknes novada domes Attīstības plānošanas nod. ārējo sakaru organizatore

Projekta mērķis mums bija uzlabot interešu izglītības darbu. Projekta beigās mēs ceram, ka mums būs spēcīgi, zinoši un ieinteresēti skolotāji, kas turpinās gan projekta laikā sagatavotās meistarklases, gan varēs arī braukt varbūt uz kaimiņvalstīm un piedāvāt meistarklases tur.

Jāpiebilst, ka skolēniem dalība projektā bija jo īpaši aizraujoša, jo šajā reizē meistarklašu vadīšana kā Latvijā, tā arī ārzemēs bija uzticēta viņiem. Kā uzsver projekta vadītāja Inta Rimšāne, šāda pieeja izvēlēta tāpēc, ka nereti tieši skolēni ir tie, kas vislabāk spēj savus skolotājus iedvesmot pārmaiņām.

Gustavs Brokāns projekta dalībnieks

Daudz jaunieši, kas piedalās, viņi dabū pabraukāt pa pasauli, ja, piemēram, nav ģimenē tik daudz naudas, lai izbrauktu no valsts. Tas daudz ko dod. Piemēram, no Lietuvas, Igaunijas atbrauc uz te Latgali. Un paskatīties kaut ko jaunu, tas ir ļoti forši.

Inta Rimšāne Rēzeknes novada domes Attīstības plānošanas nod. ārējo sakaru organizatore

Skolēni mūsdienās bieži vien ir daudz informētāki par tehnoloģiju iespējām un arī daudz izglītotāki par tehnoloģiju iespējām. Un projekta laikā mēs konstatējām, ka tieši skolēni var labāk nodot zināšanas par tehnoloģiju integrāciju gan saviem vienaudžiem, gan vecākiem, gan citiem skolotājiem.

Projekta “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” īstenošana tika uzsākta 2020. gada novembrī un tas noslēgsies šī gada decembra beigās.

Dalies:

Višķos uzsākta senas mazuta glabātavas sanācija

Tapusi sociālā reklāma un veido filmu par invazīvo sugu ierobežošanu

Līdzīgi raksti