Nikodema Rancāna balvas šogad pasniegtas Balvu novadā

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 29 septembris, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Lai godinātu izcilākos Latgales pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus, kas savā darbā izceļ latgaliskās vērtības un izmanto radošas, kā arī inovatīvas pieejas, ik gadu Skolotāju dienas ieskaņā Latgaliešu kultūras biedrība organizē Nikodema Rancāna balvu pasniegšanas ceremoniju. Katru reizi pasākums notiek kādā citā pašvaldībā un šogad par tā mājvietu izvēlēts Balvu novads. Trīs no sešiem laureātiem, kā arī specbalvas ieguvēja ir pedagoģes tieši šaipus.

Ar Balvu Mūzikas skolas vokālā ansambļa un solistiem, kā arī folkloras kopas “Egle” un citu muzikāliem pārsteigumiem Balvu Kultūras un atpūtas centrā ieskandināta Skolotāju diena. Tradicionāli šo svētku ieskaņā notiek sabiedriskā darbinieka, pedagoga un rakstnieka Nikodema Rancāna balvas pasniegšana izcilākajiem, radošākajiem un latgaliskās vērtības no paaudzes paaudzē nododošajiem pedagogiem. Lai popularizētu balvu visā Latgalē, ceremonija ikreiz notiek citviet.

Ilga Šuplinska Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja, literatūrzinātniece, Saeimas deputāte

Tāpēc mēs braucam ciemos. Mēs esam bijuši Viļānus, esam bijuši Ludzā, Preiļos, tad kādu laiku esam bijuši pārtraukumā. Tagad atkal esam gatavi pieņemt piedāvājumus un šajā reizē tā bija Balvu pašvaldība, kas atsaucās un ļoti, jāsaka, sirsnīgi mūs uzņēma.

Gunta Blauma Balvu sākumskolas Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja

Tas man bija pārsteigums. Balvai mani pieteica skolēni un viņu vecāki. Es zināju, kas ir Nikodema Rancāna balva, bet es nekad nedomāju, ka es to saņemšu. Tāpēc man tas ir ļoti liels gods. Emocijas vienkārši ir fantastiskas! No saviļņojuma pat parunāt nevaru, tāpēc ka tiešām tas ir ļoti liels darba novērtējums.

Sudraba pakavsaktas Balvu novadā saņēma pavisam trīs laureāti un nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā apbalvota arī Baltinavas vidusskolas skolotāja Ligita Spridzāne un Rugāju vidusskolas skolotāja Natālija Garā.

Ilga Šuplinska Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja, literatūrzinātniece, Saeimas deputāte

Otra kategorija par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību darbā un tur bija doma, ka mēs pamatā orientējamies uz izglītības iestāžu vadītājiem. Bet bija gana daudz interesantu pieteikumu, kas pieteica inovatīvu skatījumu dažādās jomās. Tāpēc žūrija lēma, ka šo nomināciju sadala divās daļās – izglītības iestāžu vadītājiem un skolotājiem.

Šajā nominācijā balvas saņēma Rēzeknes sākumskolas skolotāja Sandra Juste, Varavīksnes vidusskolas direktore Marija Mickeviča Dagdā, kā arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste.

Aivars Vilkaste Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors un matemātikas skolotājs

Paldies manam vislabākajam kolektīvam par novērtējumu, paldies skolēniem un paldies par tādu iespēju, ka es šo ļoti nozīmīgo balvu varu saņemt pilsētā, kurā es esmu piedzimis. Liels paldies un … Strādāsim!

Pirmo reizi pedagogi godināti arī ar īpašu Latgales etnogrāfiskās vēstniecības specbalvu – lelli “Sylajuoņu Ilžu” un tā piešķirta Rekavas vidusskolas skolotājai Daina Pužulei.

Iveta Seimanova biedrības “Latgales etnogrāfiskā vēstniecība” vadītāja

Šogad Latgales kongresa laikā tika izgatavota un atrādīta pēc Nikodema Rancāna tēlojuma “Ceļojums pa Latgali” Madaļonka un Jezups. Tad, lai paturpinātu šo tradīciju, tad šogad pirmo reizi šajā skolotāju balvā ieviesām balvu, kura cerams, ka būs ilgstoša un “Latgales etnogrāfiskā vēstniecība” dāvinās vienu lelli tautastērpā, Latgales tautastērpā.

Ilga Šuplinska Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja, literatūrzinātniece, Saeimas deputāte

No šī gada ir ieviesta jauna tradīcija, ka būs arī specbalva etnogrāfiskā tērpā lelle centīsies pielāgoties tam novadam, no kura, jāsaka, ir vai nu balvas ieguvējs vai arī, kurā notiek. Mēs esam pateicīgi, ka atbalstītāju pulks patiešām balvai aug un jāsaka sirsnīgu paldies arī Latgales plānošanas reģionam.

Gunta Blauma Balvu sākumskolas Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja

Ko es varu novēlēt citiem skolotājiem? Varbūt nebaidīties, nepadoties un varbūt arī sekot savām tādām mazlietiņ arī trakām idejām. Ar tām trakajām idejām mēs reizēm aizraujam arī savus skolēnus un varbūt tāpēc šodien es te esmu un paldies vēlreiz visiem, kuri mani izvirzīja šai balvai.

Iveta Seimanova biedrības “Latgales etnogrāfiskā vēstniecība” vadītāja

Pedagogs jebkurā gadsimtā ir bijis gaismas nesējs. Tas, kas saglabā kultūrvēsturiskās vērtības un tas, kas nodod jaunākajām paaudzēm un, manuprāt, šim te konkursam ir ļoti liela nozīme un es priecājos, ka tas tieši tādā formātā ir Latgalē.

Pavisam Nikodema Rancāna balvai izcilākajiem Latgales pedagogiem bija pieteikti 14 pretendenti no Rēzeknes pilsētas un novada, Balvu un Krāslavas novadiem, kā arī Daugavpils. Latgales kultūras biedrība uzsver, ka pedagogus, ja viņi mācību gada laikā pārsteiguši ar būtiskiem sasniegumiem, apbalvojumam var pieteikt arī atkārtoti.

Dalies:

Veic Ilūkstes jezuītu baznīcas atsegto pamatu arheoloģisko izpēti

Preiļos renovēta Bērnu un jauniešu sporta skola

Līdzīgi raksti