Rāznas ezerā notiek ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas darbi

Autors: Beatrise Borise - 14 septembris, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Rāznas ezera krasts atsevišķās vietās sācis pārtapt par purvu, tāpat pēdējos gados skatu uz ezeru aizklāja blīvas niedru audzes. Lai nezaudētu bioloģiskās un ainaviskās vērtības, Rāznas ezerā uzsākta vides saudzēšanas projekta īstenošana. Tā gaitā šobrīd notiek ūdensaugu pļaušana un dūņu izvākšana no aizaugušākajām vietām.

Ūdenstilpju krastu attīrīšanas tehnikas rosība Rāznas ezerā manāma jau kopš jūlija vidus. Vairākās ezera piekrastes zonās notiek niedru pļaušana, gan tiek izvākta sakrājusies atmirušo niedru masa un niedru sakneņi. Minētie darbi rit biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projekta gaitā, kas Dabas aizsardzības pārvaldes pēdējo gadu pieredzē ir apjomīgākais šāda veida projekts.

Inga Hoņavko Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve

Reti kur atsedzas skatam ezers kā laukums. Šeit, pie Strodiem, tā bija tāda neliela pludmales zona, neliels koridoriņš, kur varēja ieraudzīt ezeru. Tā bija niedru siena vairāk kā 50m iekšā ezerā. Un tas ir tas, ko mēs zaudējam – ir šī ainaviskā vērtība. Un, protams, aizaugot šiem krastiem, nenotiek vairs šī te seklūdens daļas ūdens apmaiņa. Nenotiek viļņošanās krastos, zūd šie te Rāznas ezeram raksturīgie smilšainie krasti.

Atmirusī ūdensaugu masa Rāznas ezera piekrastē krājusies vairāk nekā 50 gadu garumā, kā rezultātā atsevišķās vietās bija sācies pārpurvošanās process. Krasta attīrīšanas darbi ir tehnoloģiski sarežģīti, un darbu veicējiem jau nācies saskarties ar dažādiem izaicinājumiem.

Māris Ozarskis SIA “Piekraste.lv” valdes loceklis

Pārpurvojums daudz lielāks, kāds bija prognozēts. Un pārpurvojuma biezums bija paredzēto 32cm biezumā reālais bija 65 un dažās vietās pat sasniedza vairāk – 70cm. Projekta teritorijā bija izvietoti murdi, kas attiecīgi mums neļāva pļaut vietas, kur bija paredzēts pļaut. Tas pagaidām tiek risināts. Tiks domāts par pļaušanu vai atstāšanu zvejniekiem.

Inga Hoņavko Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve

Šīs darbības ir ļoti limitētas laikā, jo mēs strādājam tajā brīdī, kad ir vismazākā iespējamā negatīvā ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Primāri tiek ņemts vērā šis putnu ligzdošanas laiks un zivju nārsta laiki. Līdz ar to šī darbība Rāznas ezerā ir atļauta tikai no 15.jūlija līdz 30.septembrim.

Kā atklāj projekta vadītāja Inga Hoņavko, gatavošanās projektam sākta jau pirms diviem gadiem. Pirms aktīvas Rāznas ezera attīrīšanas darbu uzsākšanas ilgu laiku aizņēma dažādu ekspertīžu veikšana.

Inga Hoņavko Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve

BIOR atzinums ir jāsaņem, ir jāsaņem atzinums par ietekmi uz apkārtējiem ūdens objektiem, ir jāsaņem atzinums no sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertiem. Noslēdzoties šiem darbiem, 2023.g. mums ir jāveic atkārtota zivsaimnieciskā ekspertīze, lai novērtētu šo te darbu ietekmi uz zivju resursiem kā tādiem.

Kopumā projekta laikā Rāznas ezerā plānots izpļaut niedrāju audžu platību 35 hektāru platībā. Tam sekos ezera krasta stiprināšana kritiskajos posmos. Viens no tiem ir Rēzeknes novada Lipušku ciemā, kur krasta erozijas dēļ Rāznas ezers pietuvojies reģionālajam autoceļam.

Dalies:

Talkā Rēzeknē sakopj Latgales dižgaru kapavietas

Būvē žogu uz Latvijas-Baltkrievijas sauszemes robežas

Līdzīgi raksti