Viļānos uzsākta modernas sporta halles būvniecība

Autors: Beatrise Borise - 9 septembris, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Rēzeknes novadā no visām piecām apvienībām šobrīd Viļānu apvienība ir vienīgā, kurā nav mūsdienu prasībām atbilstošas sporta zāles. Lai situāciju risinātu, nupat līdzās Viļānu vidusskolai uzsākti būvniecības darbi un jau pēc gada tur sliesies moderna Viļānu sporta halle, kas ir daudzu vietējo iedzīvotāju sen lolots sapnis.

Jaunais mācību gads Viļānu vidusskolā šogad iesācies īpaši ne vien pirmklasniekiem, bet visai skolas saimei. Līdz ar Zinību dienas svinīgo pasākumu notika arī simboliska Viļānu sporta halles uzsākto būvdarbu atklāšana. Pašiem sava mūsdienīga sporta halle viļāniešu vidū ir vairāku desmitu gadu garumā lolots sapnis, kas tika atlikts dažādu apstākļu dēļ, daudziem zaudējot ticamību par sapņa īstenošanos.

Monvīds Švarcs Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Šī sasaukuma deputāti, kad mēs pirmo reizi Viļānos iepazināmies ar situāciju un gatavojām tādu aktualizāciju visām attīstības programmām, tad tas bija viens no lielākajiem tādiem problēmjautājumiem, kas tik arī izrunāts. Un pilnīgi precīzi jūs arī sakāt, ka nav jau jautājums tikai par Viļānu vidusskolu un tās sporta zāli, bet par sporta infrastruktūru Viļānu pilsētā un pilsētai pieguļošā teritorijā.

Aldis Ciukmacis Rēzeknes novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktors

Visa novada teritorijā ir daudz maz atbilstīgas sporta zāles, laukumi, stadioni, un Viļāni ir tāds paradokss, ka ir lielākā apdzīvotā vieta novadā, vienīgā pilsēta, kura bija palikusi bez sporta halles. Un beidzot tas ir noticis un par to tiešām ir ļoti liels prieks!

Viļānu sporta halle būs vieta, kur prioritāri sporta stundas aizvadīs Viļānu vidusskolas skolēni, taču iespēja nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm jaunuzceltajā hallē būs arī Rēzeknes novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas audzēkņiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Pēteris Tretjuks Viļānu vidusskolas direktors

Nenormālos apstākļos sporta stundas notiek sākumskolas klasēm. Visi mēs pašreizējā sporta zālē nevaram nodarbības, tad šie te sākumskolas skolēni darbosies pašreizējā sporta zālē, viņa tiks saglabāta, bet vecāko klašu skolēni – vidusskolas, pamatskolas klašu skolēni – darbosies jaunajā sporta hallē.

Rēzeknes novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktors atklāj, ka iecienītākie sporta veidi šaipus bija futbols, basketbols un vieglatlētika, taču līdz ar modernās sporta halles būvniecību tiks nodrošinātas daudzveidīgākas sporta iespējas.

Aldis Ciukmacis Rēzeknes novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktors

Piemēram, volejbols un florbols un varbūt arī vēl kādi citi. Gribētu piebilst, ka arī līdz šim bērni šeit ir aktīvi nodarbojušies ar sportu un ir arī gūti nozīmīgi panākumi tikai lieta tāda, ka tas viss notika neatbilstošos un ne īpaši atbilstīgos apstākļos mūsdienām – vecā, novecojusī sporta zālē, kas bija pie vidusskolas, un šautuvē.

Monvīds Švarcs Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Projekta pamatā ir sporta zāle aptuveni ap 1500 m2 visiem sporta veidiem, kas ir paredzēti zālei, lai varētu realizēt ne tikai vispārizglītojošās programmas bet arī organizēt treniņus un arī sacensības. Un, protams, paliek telpas divstāvu līmenī, kas ir paredzētas gan treneriem, noliktavām, gan arī cita veida nodarbībām – tenisam, galda tenisam un arī trenažieru zāle.

Plānots, ka Viļānu sporta halles būvniecība tiks pabeigta līdz nākamā gada beigām. Būvniecības kopējās izmaksas ir aptuveni 3,4 miljoni eiro. No tiem divi miljoni ir valsts mērķdotācija projekta “Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecības Viļānos” īstenošanai, pārējais – pašvaldības finansējums.

Dalies:

Brīvvalsts dārgumu nama dizainā izcelta kolekcijas galvenā ideja

Elektroenerģijas cenu pieaugums satrauc arī lauksaimniekus

Līdzīgi raksti