Talka Narūtas upē Dagdas pusē

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 10 augusts, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Saglabāt Latvijas dabas unikālās vērtības un ainavas – tas ir viens no galvenajiem mērķiem Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgajai iniciatīvai “DARU LABU DABAI”. Nedēļas nogalē tās gaitā notika talka Narūtas upē Krāslavas novadā. Salīdzinoši ar pārējiem reģioniem Latgale ir ūdeņiem bagātākā un līdzīga veida upju sakopšanas darbi šaipus notiek biežāk, nekā citviet.

Līdzi paņēmuši zāģus, vinču un garākos gumijas zābakus talcinieki rosās Narūtas upē. Tā ir aptuveni desmit kilometrus gara upe Rāznas Nacionālajā parkā un iztek no salām bagātā Ežezera Krāslavas novadā, netālu no Dagdas. Īpaša ar to, ka ir Eiropas Savienības nozīmes unikāls un aizsargājams biotops, kurā ir svarīgi saglabāt dzīvotnes, to migrācijas koridorus un upes ūdens tecējumu.

Lauma Vizule-Kahovska DAP saldūdens biotopu eksperte-kontroliere

Narūta pati par sevi ir strauji tekoša upe šajā posmā. Tas nozīmē, ka ir liels straumes ātrums un akmeņaina gultne, bet tajās vietās, kur veidojas šie te koku nosprostojumi, ūdens tecējums apstājas, uzkrājas dūņas, smiltis, lapas, zaru sanesumi un līdz ar to pazeminās gan upes pašattīrīšanās spēja, gan upes kā biotopa kvalitāte un arī dzīvotne retajām un īpaši aizsargājamām sugām, kas, piemēram, Narūtas upē ir biezā upespērlene.

Irēna Skrinda DAP Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore

Tur, kur ir dūņa, tur, protams, augs viss, kas iesējas, visi ūdens augi. Tā kā mēs varam redzēt šeit, ka pirms bebru dambja ir biezas zāles saaugušas. Upes tādi dzīvnieciņi – viņi ļoti daudzi ir filtrētāji, kas filtrē ūdeni, viņiem vairs nav spēju to visu izfiltrēt un viņi iet bojā. Tas samazina to daudzveidību un kavē straumi.

Narūtas upes sakopšanas un tecējuma atjaunošanas darbi notiek regulāri, iepriekš dabas aizsardzības speciālisti ar citiem brīvprātīgajiem šeit pulcējās pirms trīs gadiem. Darbs ir fiziski smags un veicams kuplā pulkā.

Anda Zeize DAP Latgales reģionālās administrācijas direktore

Mēs esam vairāk nekā 40 cilvēki, tiešām ļoti liela atsaucība. Mums sadarbības partneri šodien ir gan pašvaldības pārstāvji, gan pašas iestādes – Latgales reģionālā administrācija, Dabas aizsardzības pārvaldes “Life” integrēto projektu darbinieki. Pasaules dabas fonda pārstāvji ir, Valsts Vides dienesta pārstāvji. Liels prieks, ka mums šodien ir pievienojušies mūsu atbalstītāji Zemessargi.

Lauma Vizule-Kahovska DAP saldūdens biotopu eksperte-kontroliere

Ir strauji, lēni tekoši posmi, akmeņaini, smilšani, dziļākas, seklākas vietas, saulaini, noēnoti posmi un jo daudzveidīgāka ir upe, jo daudzveidīgāks ir gan augu, gan dzīvnieku sastāvs tajā. Līdz ar to tas paaugstina vispār teritorijas kopējo bioloģisko daudzveidību.

Ūdeņu talkas stingri uzrauga pieredzējuši eksperti. Šajā reizē galvenais ir atbrīvot upi no lielākajiem koku sagāzumiem un bebru dambjiem. To gan jādara ļoti rūpīgi un saudzīgi. Tāpat darbus jāveic virzienā pret straumi un kokus jānovieto krastā pēc iespējas attālāk.

Irēna Skrinda DAP Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore

Tos ir jānovieto pēc iespējas tālāk no upes ārpus palu zonas, lai ar nākamajiem paliem, pavasara vai rudens, tos atkal neieskalotu upē atpakaļ. Tos jānovieto paralēli upes tecējumam, nevis perpendikulāri. Jācenšas tādās vietās, kur ir vairāk akmeņi, kur ir straujāks upes tecējums, nebradāt pa to upi, jo tur var dzīvot gan parasti, gan aizsargājami dažādi gliemezīši un citi bezmugurkaulnieki.

Anda Zeize DAP Latgales reģionālās administrācijas direktore

Mēs atstājam to, kas ir jāatstāj tur, kur ir kaut kādas dzīvas radības, lai tās turpina dzīvot. Tecējums ir atbrīvots, aizaugums arī mazinās, notiek arī burbuļošanas procesi, upīte sāk runāt, tā stāsta, ka tai ir labi, ka tai šeit patīk, arī attiecīgi nārsta vietas uzlabojas. Tās upes, kuras ir laivojamas, tās attiecīgi arī var vairāk izmantot laivošanai, kuras ir dziļākas.

Talka Narūtas upē ir viens no Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgās iniciatīvas “DARU LABU DABAI” pasākumiem. Līdzīga veida aktivitātēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās brīvprātīgi var pieteikties arī draugu grupas, darba kolektīvi, studenti un citi interesenti. Turklāt, visplašāk šāda iespēja pieejama tieši Latgalē.

Lauma Vizule-Kahovska DAP saldūdens biotopu eksperte-kontroliere

Latgale kā jau zināms ir zilo ezeru zeme. Tur ir visvairāk ezeru un arī visvairāk upju. Latgale no citiem reģioniem tiešām iezīmējas ar to, ka Latgalē tiek rīkotas vairāk šīs te upju sakopšanas talkas.

Ausma Sprukte-Kozule LRT žurnāliste

Talkas dažādās Latgales upēs Dabas aizsardzības pārvalde organizē regulāri: līdz ar Narūtu sakoptas arī Jašas un Stiglovas upes un ir ieceres jau par nākamajiem darbiem.

Dalies:

Višķos aizvadīta Latvijas un diasporas bērnu nometne

Ludzai 845!

Līdzīgi raksti