Dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” atjaunota taka

Autors: Ausma Sprukte-Kozule - 16 jūnijs, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 5 min.

Dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” Augšdaugavas novadā noslēgušies divi Latvijas Vides aizsardzības fonda un pašvaldības atbalstīti projekti, kuru gaitā vienā no populārākajām takām “Sprīdītis” veikti gājēju tiltu, kāpņu un nožogojuma remontdarbi, kā arī informācijas atjaunošana uz plāksnēm un stendiem.

Uzsākot jauno tūrisma sezonu dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” Augšdaugavas novadā notika atjaunotās dabas takas “Sprīdītis” atklāšana. Divu projektu īstenošana ilga divus gadus un to laikā rekonstruēta novecojusī koka infrastruktūra, lai mazinātu nogāžu eroziju, aizsargātu augus un biotopus, tūristiem būtu drošākas izziņas pastaigas.

Zanda Lisovska Ilūkstes pilsētas administrācijas Projektu koordinatore

Pirms diviem gadiem tika pieņemts lēmums, ka Pilskalnes Siguldiņas infrastruktūra ir jāatjauno un radās iespēja pašvaldībai pieteikt projektu ideju Latvijas Vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā, kas attiecas tieši uz sugu un biotopu aizsardzības pasākumu īstenošanu īpaši aizsargājamās teritorijās.

Pasākuma apmeklētāji kopā devās 1,6 kilometrus garās dabas takas piedzīvojumos un veica dažādus uzdevumus, aplūkoja labiekārtotās atpūtas vietas, izzināja atjaunoto informāciju plāksnēs un stendos par dabas vērtībām, novērtēja jaunos tiltiņus pāri Pilskalnes strauta gravai un Dobupītei lejpus atpūtas bāzei “Dubezers”.

Zanda Lisovska Ilūkstes pilsētas administrācijas Projektu koordinatore

Ir atjaunota koka infrastruktūra un ir atjaunoti divi gājēju tiltiņi, tātad ir atjaunotas arī koka kāpnes, pastaigu laipas un arī nožogojums ap dižozolu atjaunots nožogojums. Ir atjaunota arī informācija uz informatīvajām plāksnēm.

Viesturs Balodis SIA “Millennium Architecture” vadītājs

Pirms 40 gadiem mans vectēvs Aivars Melderis principā bija pirmais arhitekts, kurš arī izstrādāja projektu. Man bija tiešām liels prieks strādāt un turpināt ģimenes iesākto. Šādi objekti, manuprāt, ir būtiskas pērles, kuras mums ir jāattīsta un par tām vajag runāt.

Pavisam dabas liegumā konstatēti 11 Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi, kā arī vairāk nekā 20 aizsargājamo augu sugas. Vietai īpaša zinātnieku uzmanība pievērsta jau kopš 19. gadsimta.

Līvija Tamane Ilūkstes novadpētniece

Savdabīgs mikroklimats, krasti ir noauguši ar platlapjiem, kas citur citos mežos nav. Ir ļoti daudz retu un vērtīgu augu. Pašos pamatos viņa domāta ir kā mācību izziņas taka. Var apskatīt dendroloģiskos objektus, var apskatīt ģeoloģiskos objektus.

Evita Šapale Pilskalnes pagasta Kultūras un tūrisma organizatore

Jūs varat satikt daudzus objektus, kas atgādina arī par 1. Pasaules kara vēsturi, tās ir mūsu aizsargbūves, ko vācieši izmantoja 1. Pasaules karā. Jūs varat redzēt Melno kalnu, kurš ir mūsu viens no senajiem sēļu pilskalniem. Mums to visā Pilskalnes pagastā ir desmit.

Skaidrīte Azarstarpe Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkas bibliotekāre

Mums arī ir spēka avotiņš, kurā mums ir tāds sava veida rituāls, mazgājam muti, esam skaisti, veseli, stipri un drosmīgi. Protams, dodamies mūsu brīnišķīgajā meža valstībā, kurā tad mēs noteikti iepazīstam ar daudzveidīgajiem kokiem. Atklātas ir, protams, retas augu sugas, arī ķērpji, tāpat sūnas dažādas un, protams, vaboles.

Turpmāk dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” takā “Sprīdītis” iecerēts atjaunot arī Annas Brigaderes pasakas varoņu skulptūras. Dabas liegums ir viens no populārākajiem apskates objektiem, kuru vidēji gadā apmeklē vairāki tūkstoši tūristu.

Zanda Lisovska Ilūkstes pilsētas administrācijas Projektu koordinatore

Pilskalnes Siguldiņas dabas liegums ir samērā plaša teritorija un šeit atrodas ne vien “Sprīdītis” taka, bet arī Purva taka, Dendroloģiskā taka, kas ir stipri garāka par 1,6 km. Saredzam ne tikai potenciālu šai teritorijai, bet arī reālu pieprasījumu gan pavasaros baudot īpaši atklāto ainavu, reljefu, gan arī rudeņos, kad cilvēki varbūt netiek uz zināmo Siguldu Vidzemē, bauda šos ainavu skatus šeit pat Ilūkstē.

Evita Šapale Pilskalnes pagasta Kultūras un tūrisma organizatore

Ļoti gaidām, tā ka droši brauciet, mums ir arī daudz kas vēl padomā, tā ka pie tā mēs arī neapstāsimies! Ģimenes ar bērniem, tie būtu arī draugu pulciņi. Arī seniorus gaidām. Cilvēki ar ierobežotām kustībām, droši var braukt, droši var atbraukt pie atpūtas mājas “Dubezers”. Protams, ja nav pasākumi iepriekš saskaņojot.

Projekta “Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis” izmaksas ir teju 24 000 eiro, savukārt infrastruktūras atjaunošana veikta par aptuveni 50 000 eiro. Abiem projektiem finansējums gūts no Latvijas Vides aizsardzības fonda, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības.

Dalies:

Popularizē piļu un muižu apceļošanu

Līdzfinansēs latvāņu apkarošanas aktivitātes

Līdzīgi raksti