Viļānos aizvadīta Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme

Autors: Beatrise Borise - 7 jūnijs, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija regulāri rīko sanāksmes, uz tām aicinot pašvaldību izpilddirektorus no visas Latvijas. To laikā tiek pārrunāti aktuālākie jautājumi, kas skar pašvaldību darbu, kā arī tiek meklēti kopīgi risinājumi dažādu izaicinājumu risināšanā.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme notiek ik mēnesi kādā no Latvijas novadiem. Šajā reizē kopā sanākšanas vieta ir Viļānu kultūras nams, kurp bija uzaicināti pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas. Iepriekš Rēzeknes novadā Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme norisinājās 2019.gadā. Kā ierasts, diena tika sākta ar novada, kurā notiek sanāksme, prezentāciju.

Jānis Troška Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Es ar savu prezentāciju gribu parādīt kolēģiem Latvijā, kāds mūsu novads ir, kas pie mums novadā notiek, kādas mums ir finanses, kāds budžets u.tml. jautājumus, cik mēs esam apguvuši līdzekļu no ES fondiem un dažas citas lietas.

Ērika Teirumnieka Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece

Ir liels prieks uzņemt pie mums Rēzeknes novadā un zīmīgi – Viļānos, kurš ir atgriezies atpakaļ Rēzeknes novadā, visus, teiksim, cilvēkus, kuri savās pašvaldībās koordinē izpildvaru.

Aizvadot piesātinātu dienu, Latvijas pašvaldību izpilddirektori kopā ar dažādu nozaru speciālistiem pārrunāja tēmas saistītas ar gaisa kvalitāti un tās mērījumiem izglītības iestādēs, publiskajiem iepirkumiem, mikromobilitāti, kas paredz nodrošināt velosipēdistiem un gājējiem iespēju pārvietoties pa viendabīgu un ērtu infrastruktūru un daudz ko citu. Īpaša vērība arī pievērsta šī brīža izaicinājumiem, ar ko pašvaldības saskaras, ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju.

Jānis Troška Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Ļoti gribas dzirdēt, kā saka, ekspertu, speciālistu sniegto informāciju par būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas ir, domāju, sāpīgs visai Latvijai, visām Latvijas pašvaldībām šobrīd. Nu, arī publisko iepirkumu jautājums, kas ir šajā sakarā ļoti aktuāls.

Uģis Fjodorovs Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas valdes priekšsēdētājs

Skatoties uz vispārējo situāciju globāli un arī valstī, problēmas visiem ir līdzīgas. Ir problemātiski saskaņot iepriekš noslēgtos līgumus ar esošo situāciju. Un līdz ar to mēs uzaicinām speciālistus no pārraugošajām organizācijām, kas sagatavo savus jaunumus, un arī mēs varam viņiem iesniegt savus jautājumus. Veidojas diskusija un mēs varam aktualitātes uzzināt par mums interesējošām tēmām.

Ērika Teirumnieka Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece

Tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar klimatu izmaiņu risināšanu, mikromobilitāti un attiecīgi pilsētvides pieejamību. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti arī ar šo te energoresursu problēmām. Būtībā tiešām tie ir darba kārtības jautājumi aktuāli mūsdienām. Tas, kas ir svarīgi, lai savās pašvaldībās nodrošinātu saimniecisko darbu un nodrošinātu aktivitāti un iedzīvotāju labklājību.

Šādas kopīgas sanāksmes Latvijas pašvaldību izpilddirektori atzīst par ļoti vērtīgām, jo tā ir ne vien pieredzes apmaiņa un kopīgi problēmsituāciju risinājumu meklējumi, bet arī iespēja pārliecināties, vai darbs savā pašvaldībā tiek plānots pareizajā virzienā.

Jānis Troška Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Skats no malas, savā ziņā paskatīties, kā citās pašvaldībās dara līdzīgas lietas vai savādākas lietas. Bet, nu, mēs varam smelties to pieredzi, varam labos piemērus paņemt sev. Tas ir ļoti labi, ka mēs ne tikai savu pašvaldību redzam, bet mēs redzam arī pārējās Latvijas pašvaldības.

Nākamā Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme notiks 5.augustā Smiltenes novada Raunā. Tās laikā galvenokārt tiks pārrunāti jautājumi par atbalstu uzņēmējdarbībai.

Dalies:

Miķelim Bukšam – 110!

Popularizē piļu un muižu apceļošanu

Līdzīgi raksti