Malnavas koledža kļūst par LLU aģentūru

Autors: Demo Demo - 7 marts, 2022 🕙 Lasīšanas ilgums: 4 min.

Malnavas lauksaimniecības koledža tika dibināta 1921.gadā kā Latgales lauksaimniecības vidusskola. Pašlaik tā piedāvā 5 profesionālās vidējas izglītības programmas un divas 1.līmeņa profesionālās izglītības studiju programmas, kas ir Latvijā vislielākais programmu skaits lauksaimniecības jomā. Sākot ar šo gadu koledža tika iekļauta Latvijas Lauksaimniecības universitātes sastāvā.

Malnavas lauksaimniecības koledža atrodas Latgales pierobežā – Ludzas novadā. Šogad koledža piedzīvoja reorganizāciju un tika iekļauta Latvijas Lauksaimniecības universitātes sastāvā un kļuva par tās aģentūru. Koledžā arī turpmāk īstenos jau esošās izglītības programmas,taču reorganizācijas rezultātā tiks nodrošināts programmu pēctecības princips lauksaimniecības jomā – no profesionālās vidējās izglītības līdz augstākai, tādējādi īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto augstākās izglītības reformu attiecībā uz koledžu integrāciju universitātēs.

Aigars Laizāns LLU studiju prorektors

Šis te mērķis bija saglabāt šīs te lauksaimniecības izglītību Latgalē. Galvenais mērķis, kāpēc tas process ar Malnavas koledžu notika tieši tāpēc, ka Zemkopības ministrija un mēs Lauksaimniecības universitāte konstatējam, ka samazinās vietu skaits, kura var apmācīt šajā nozarē strādājošos.

Sandra Ežmale LLU aģentūras Malnavas koledža direktore

Ko tas mums šobrīd nozīmē? Ir tā, ka pirmkārt mums Zemkopības ministrija piešķīrusi arī apjomīgas investīcijas šim gadam, jau 2022.gadam vairāk, nekā 5 miljonu apmērā, lai uzlabotu infrastruktūru, lai uzlabotu materiāli tehnisko bāzi.

Būtisks moments, ko min abu izglītības iestāžu vadītāji ir iespēja saglabāt izglītības iespējās lauksaimniecības jomā tuvāk savai dzīves vietai, jo lielākā studentu daļa nāk no Ludzas, Balvu un Rēzeknes novadiem un daudzi no viņiem finansiālās situācijas dēļ nespēj atļauties mācības attālākajos reģionos.

Aigars Laizāns LLU studiju prorektors

Laukos dzīvojošajiem un pilsētās dzīvojošajiem ir dažādi ienākumu līmeņi ir parādījies tas, ka jaunieši vairs tik tālu nebrauc no mājām, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam ļoti pret koledžu izglītības centralizāciju pilsētās. Reģionos dzīvojot pirmkārt ir iespēja tuvāk braukt, ir mājas netālu, iespēja darīt darbus.

Sandra Ežmale LLU aģentūras Malnavas koledža direktore

Pie mums mācās ļoti daudz arī no pierobežas jaunieši, no ģimenēm, kur šie te iztikas līdzekļi ir trūcīgi, tāpēc ļoti svarīgi saglabāt šeit izglītības iestādi, jo visiem jauniešiem ir jāmācās.

Turpināt mācības citās izglītības iestādēs, tostarp arī Lauksaimniecības universitātē izvēlas 30% Malnavas koledžas absolventu, norāda direktore. Universitātes monitoringa dati liecina, ka studenti no Latgales veido vien 8% no visiem studējošiem, lielākais to īpatsvars ir no Rīgas, Pierīgas un Zemgales, kas ir 64% attiecīgi.

Aigars Laizāns LLU studiju prorektors

Samazinājusies ir, to mēs esam konstatējuši jo ir reģionālās universitātes, kuras nepasniedz to, kas būtu vajadzīgs tieši lauksaimniecībai, bet jaunieši izvēlas tuvākus reģionus un paliek uz vietas, te var runāt gan par Ventspili, gan par Valmieru, gan par Rēzekni.

 

Pašlaik dažādas profesijas lauksaimniecības jomā Malnavas koledžā apgūst vairāk neka 450 izglītojamo. To vidū ir gan jaunieši, kas plāno turpināt saimniekot savu vecāku saimniecības, gan tie, kas varēs uzsākt savu uzņemējdarbību lauksaimniecības nozarē sava dzimtajā pusē. Tuvākajos gados ar LLU atbalstu koledžā tiek plānots gatavot arī kokapstrādes un mežsaimniecības jomu speciālistus.

Svetlana Dudarenoka

Arvis Gailums

LRT

Dalies:

Pasniegtas Ludzas novada gada jauniešu balvas

Migrantu krīze austrumu robežā neapsīkst

Līdzīgi raksti